Karolina Łobczowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS oraz pracownikiem Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz zasadami Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, którego jestem członkiem. We współpracy z drugim człowiekiem szczególnie ważne jest dla mnie zmniejszenie cierpienia[…]

Miranda Furmankiewicz

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej oraz interwentem kryzysowym. Współpracuję z Fundacją NON LICET, gdzie pełniąc dyżury pierwszego kontaktu udzielam wsparcia osobom w kryzysie oraz osobom doświadczonym przemocą. Doświadczenie zdobywałam również w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, a także w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym we Wrocławiu.[…]