CFT Self Criticism

Jak mówić do siebie? O różnych głosach w mojej głowie. Podejście „compassion” w pracy z myślami samokrytycznymi. (Tekst przygotowany dla specjalistów, psychoterapeutów w ramach Inicjatywy dzielenia się Wiedzą i Doświadczeniem) The things you are telling yourself you probably wouldn’t say to someone else. Compassion Focused Therapy – podejście, któremu trudno nadać polską nazwę w pełni[…]