Współpraca z Kampanią Twarze Depresji Nie oceniam. Akceptuję

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje ze specjalistami ITPB dla osób doświadczających depresji lub ich bliskich. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny i powołanie się na projekt Twarze Depresji Nie oceniam Akceptuję w ramach akcji przysługuje danej osobie jedna konsultacja z psychologiem, który pomoże zaproponować odpowiednie formy pomocy.

Projekt leczenie depresji E-COMPARED

Miło nam poinformować, iż Instytut Terapii Poznawczo – Behawioralne we Wrocławiu, jako jeden z nielicznych na Dolnym Śląsku, dołączył do międzynarodowego projektu badawczego E-COMPARED: europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. To nowy projekt terapii łączącej wiedzę psychologiczną z platformą internetową i aplikacją mobilną. Oferta skierowana jest do osób, które mają[…]

EMDR terapia traumy

EMDR – jest opartym na naukowych i empirycznych dowodach podejściem terapeutycznym ukierunkowanym na leczenie trudności po doświadczeniach traumatycznych takich jak: napaść, wypadek komunikacyjny, przemoc seksualna. Terapia umożliwia redukcję takich trudności jak: uczucie ciągłego napięcia, pobudzenia trudności ze snem, koszmary nocne mimowolne powracanie myślami do wydarzenia traumatycznego unikanie miejsc i sytuacji kojarzących się z traumą np.[…]

Superwizje / szkolenia (oferta dla psychologów)

Superwizje są to regularne spotkania psychologów/psychoterapeutów z osobą posiadającą uprawnienia superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji. Celem superwizji jest ochrona dobra pacjenta – którego proces terapii jest poddany profesjonalnej kontroli oraz wsparcie psychoterapeuty, by w pracy z pacjentem mógł zachować profesjonalne[…]

Konsultacje on-line

Konsultacje on-line z psychologiem mogą być realizowane przez Skype lub inny komunikator. Zazwyczaj stanowią interwencyjną formę pomocy w sytuacji kryzysowej. Są dedykowane osobom, dla których bezpośredni kontakt z psychologiem jest w znacznym stopniu utrudniony m.in. ze względu na miejsce zamieszkania, sytuację życiową, czas/porę spotkania. W zależności od potrzeb klienta, sposobu pracy psychologa/psychoterapeuty konsultacje on-line mogą[…]

Coaching

Coaching Indywidualny jest formą wsparcia dedykowaną dla osób pragnących wzmocnić swoje kompetencje w zakresie umiejętności społecznych, lepiej zarządzać swoim czasem, radzić sobie ze stresem, kierować zespołem, współpracować. Coaching stanowi także ofertę dla osób poszukujących swojej ścieżki rozwoju, będących na etapie zmiany zawodowej. Sesja coachingowa zazwyczaj trwa 90 min., po ustaleniu celów pracy następuje cykl określonej[…]

Psychodietetyka

Konsultacje psychodietetyczne prowadzone są przez psychologa specjalizującego się w psychodietetyce. Celem konsultacji psychodietetycznych jest pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze sposobem odżywiania się m.in. brak motywacji do odchudzania, jedzenie pod wpływem emocji. Klienci doświadczający trudności w kwestiach odżywiania mogą odbywać konsultacje z psychologiem w ramach kompleksowych programów pomocy uzupełnionych o porady innych specjalistów, takich[…]

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna stanowi formę oceny funkcjonowania osoby dorosłej lub dziecka. Jest realizowana za pomocą odpowiednio chronionych i legalnych narzędzi diagnostycznych. Ocena może dotyczyć różnych obszarów m.in. inteligencji, osobowości, więzi w rodzinie, pamięci, rozwoju dziecka. Diagnoza psychologiczna jest przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Kodeksu Etyki Psychologa, może być wykonana wyłącznie przez magistra psychologii. Koszt diagnozy wynosi  120[…]

Interwencja kryzysowa

Interwencję kryzysową cechuje wielostronne wsparcie osób w kryzysie. Interwencja kryzysowa jest formą pomocy zalecaną dla osób doświadczających kryzysu żałoby, choroby,  przemocy, kryzysu związanego z chęcią odebrania życia, rozwodu, wypadku drogowego. W ramach interwencji kryzysowej osoba udziela wsparcia psychologicznego, opracowuje plan działania, wprowadza strategie rozwiązywania problemu oraz kontaktuje się z innymi specjalistami mogącymi pomóc osobie w[…]

Psychoterapia dorosłych, dzieci, rodzin

Psychoterapia indywidualna dorosłych  stanowi proces wsparcia i pomocy klientowi w rozwiązaniu trudności życiowych. Jest zalecana jako forma leczenia dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne m.in. depresje, nerwice, zaburzenia odżywiania, ale także kierowana jest do osób które pragną zadbać o swój rozwój i bliżej poznać siebie. Psychoterapia dzieci i młodzieży to ustalony i prowadzony w porozumieniu[…]