Współpraca z Inicjatywą Terapeuci dla LGBT+

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje ze specjalistami ITPB dla osób LGBT +  lub ich bliskich. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny i powołanie się na inicjatywę Terapeuci dla LGBT+ https://www.facebook.com/pg/terapeucidlalgbt/community/?ref=page_internal. W ramach akcji oferujemy danej osobie 5 bezpłatnych konsultacji z psychologiem, interwentem kryzysowym lub  psychoterapeutą, który udzieli podstawowej pomocy psychologicznej i pomoże zaproponować odpowiednią[…]

Projekt leczenie depresji E-COMPARED

Dla psychoterapeutów Wymiana wiedzy Berlin WCBCT 2019 Zapraszamy serdecznie do udziału w  I Inicjatywie Wymiany Wiedzy i Doświadczeń. Podczas wrześniowego spotkania zostaną przedstawione materiały z tegorocznych konferencji WCBCT 2019 Berlin oraz ACBS Dublin. Idea ta powstała w nawiązaniu do wartości dzielenie się wiedzą oraz wzmocniona została zachwytami i inspiracjami tegorocznych uczestników konferencji ACBS i WCBCT.[…]

U progu kariery zawodowej 😊 Grupa mentorska dla „początkujących” psychologów

Jeżeli jesteś młodym psychologiem i dopiero wkraczasz na ścieżkę zawodową lub rozpocząłeś już pracę w miejscu, w którym trudno o merytoryczne wsparcie, zapraszamy do grupy mentorso-superwizyjnej prowadzonej przez dr Natalię Liszewską i Artura Kłosa. Każdy z nas dobrze pamięta jak zaczynał pracę, jak trudno było odnaleźć się w świecie praktyki;  jak dużym wyzwaniem było wykorzystanie[…]

Superwizje / szkolenia (oferta dla psychologów)

Superwizje są to regularne spotkania psychologów/psychoterapeutów z osobą posiadającą uprawnienia superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji. Celem superwizji jest ochrona dobra pacjenta – którego proces terapii jest poddany profesjonalnej kontroli oraz wsparcie psychoterapeuty, by w pracy z pacjentem mógł zachować profesjonalne[…]

Konsultacje on-line

Konsultacje on-line z psychologiem mogą być realizowane przez Skype lub inny komunikator. Zazwyczaj stanowią interwencyjną formę pomocy w sytuacji kryzysowej. Są dedykowane osobom, dla których bezpośredni kontakt z psychologiem jest w znacznym stopniu utrudniony m.in. ze względu na miejsce zamieszkania, sytuację życiową, czas/porę spotkania. W zależności od potrzeb klienta, sposobu pracy psychologa/psychoterapeuty konsultacje on-line mogą[…]

Coaching

Coaching Indywidualny jest formą wsparcia dedykowaną dla osób pragnących wzmocnić swoje kompetencje w zakresie umiejętności społecznych, lepiej zarządzać swoim czasem, radzić sobie ze stresem, kierować zespołem, współpracować. Coaching stanowi także ofertę dla osób poszukujących swojej ścieżki rozwoju, będących na etapie zmiany zawodowej. Sesja coachingowa zazwyczaj trwa 90 min., po ustaleniu celów pracy następuje cykl określonej[…]

Psychodietetyka

Konsultacje psychodietetyczne prowadzone są przez psychologa specjalizującego się w psychodietetyce. Celem konsultacji psychodietetycznych jest pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze sposobem odżywiania się m.in. brak motywacji do odchudzania, jedzenie pod wpływem emocji. Klienci doświadczający trudności w kwestiach odżywiania mogą odbywać konsultacje z psychologiem w ramach kompleksowych programów pomocy uzupełnionych o porady innych specjalistów, takich[…]

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna stanowi formę oceny funkcjonowania osoby dorosłej lub dziecka. Jest realizowana za pomocą odpowiednio chronionych i legalnych narzędzi diagnostycznych. Ocena może dotyczyć różnych obszarów m.in. inteligencji, osobowości, więzi w rodzinie, pamięci, rozwoju dziecka. Diagnoza psychologiczna jest przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Kodeksu Etyki Psychologa, może być wykonana wyłącznie przez magistra psychologii. Koszt diagnozy wynosi  120[…]

Interwencja kryzysowa

Interwencję kryzysową cechuje wielostronne wsparcie osób w kryzysie. Interwencja kryzysowa jest formą pomocy zalecaną dla osób doświadczających kryzysu żałoby, choroby,  przemocy, kryzysu związanego z chęcią odebrania życia, rozwodu, wypadku drogowego. W ramach interwencji kryzysowej osoba udziela wsparcia psychologicznego, opracowuje plan działania, wprowadza strategie rozwiązywania problemu oraz kontaktuje się z innymi specjalistami mogącymi pomóc osobie w[…]

Psychoterapia dorosłych, dzieci, rodzin

Psychoterapia indywidualna dorosłych  stanowi proces wsparcia i pomocy klientowi w rozwiązaniu trudności życiowych. Jest zalecana jako forma leczenia dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne m.in. depresje, nerwice, zaburzenia odżywiania, ale także kierowana jest do osób które pragną zadbać o swój rozwój i bliżej poznać siebie. Psychoterapia dzieci i młodzieży to ustalony i prowadzony w porozumieniu[…]