Terapia poznawczo – behawioralna

Pracowaliśmy z wieloma dziećmi oraz ich rodzicami i mimo, iż każda z rodzin jest unikalna, a tworzący ją rodzice w inny sposób rozumieją doświadczenia dziecka i starają się mu pomóc, to jednak istnieje pomiędzy nimi wiele podobieństw. Tym, co z pewnością dotyczy wielu rodziców jest niepewność co do sposobu udzielenia wspomnianej pomocy oraz niepokój wynikający[…]

Leczenie nerwic i lęków

Nerwica, fobia, stres, niepokój … i wiele więcej określeń powstało na doświadczanie lęku. Świat obaw, strachu czy zamartwiania się jest wielce zróżnicowany. Często do naszego gabinetu przychodzą osoby z dość mało określonym sformułowaniem „mam nerwicę”. Ale czym jest nerwica? Jak ją rozumieć skoro jej form jest tak wiele? A przede wszystkim jak z nią walczyć[…]

Terapia autyzmu

Nowe dane wskazują, że pięcioro dzieci na sto ma autyzm. To zaburzenie neurorozwojowe, w którym objawy kumulują się wokół trzech obszarów: interakcji społecznych, komunikacji, ograniczonych, stereotypowych wzorców zachowań. Osoby te inaczej doświadczają świata, przetwarzanie informacji z różnych obszarów jest dla nich trudniejsze niż dla osób neurotypowych. Objawy autyzmu Objawy autyzmu widoczne są w wielu przypadkach[…]

Leczenie depresji

Zaburzenie depresyjne jest dzisiaj na trzecim miejscu najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie i szacuje się, że przesunie się ono na pierwsze miejsce do roku 2030 (WHO, 2012). Z depresją zmagają się osoby dorosłe, młodzież. Zdarza się nawet, że objawy choroby występują u dzieci. Jednym z największych wyzwań leczenia depresji jest fakt, że zaburzenie to pozbawia[…]

Superwizje / szkolenia (oferta dla psychologów)

Superwizje są to regularne spotkania psychologów/psychoterapeutów z osobą posiadającą uprawnienia superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji. Celem superwizji jest ochrona dobra pacjenta – którego proces terapii jest poddany profesjonalnej kontroli oraz wsparcie psychoterapeuty, by w pracy z pacjentem mógł zachować profesjonalne[…]

Konsultacje on-line

Konsultacje on-line z psychologiem mogą być realizowane przez Skype lub inny komunikator. Zazwyczaj stanowią interwencyjną formę pomocy w sytuacji kryzysowej. Są dedykowane osobom, dla których bezpośredni kontakt z psychologiem jest w znacznym stopniu utrudniony m.in. ze względu na miejsce zamieszkania, sytuację życiową, czas/porę spotkania. W zależności od potrzeb klienta, sposobu pracy psychologa/psychoterapeuty konsultacje on-line mogą[…]

Coaching

Coaching Indywidualny jest formą wsparcia dedykowaną dla osób pragnących wzmocnić swoje kompetencje w zakresie umiejętności społecznych, lepiej zarządzać swoim czasem, radzić sobie ze stresem, kierować zespołem, współpracować. Coaching stanowi także ofertę dla osób poszukujących swojej ścieżki rozwoju, będących na etapie zmiany zawodowej. Sesja coachingowa zazwyczaj trwa 90 min., po ustaleniu celów pracy następuje cykl określonej[…]

Psychodietetyka

Konsultacje psychodietetyczne prowadzone są przez psychologa specjalizującego się w psychodietetyce. Celem konsultacji psychodietetycznych jest pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze sposobem odżywiania się m.in. brak motywacji do odchudzania, jedzenie pod wpływem emocji. Klienci doświadczający trudności w kwestiach odżywiania mogą odbywać konsultacje z psychologiem w ramach kompleksowych programów pomocy uzupełnionych o porady innych specjalistów, takich[…]

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna stanowi formę oceny funkcjonowania osoby dorosłej lub dziecka. Jest realizowana za pomocą odpowiednio chronionych i legalnych narzędzi diagnostycznych. Ocena może dotyczyć różnych obszarów m.in. inteligencji, osobowości, więzi w rodzinie, pamięci, rozwoju dziecka. Diagnoza psychologiczna jest przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Kodeksu Etyki Psychologa, może być wykonana wyłącznie przez magistra psychologii. Koszt diagnozy wynosi  120[…]

Interwencja kryzysowa

Interwencję kryzysową cechuje wielostronne wsparcie osób w kryzysie. Interwencja kryzysowa jest formą pomocy zalecaną dla osób doświadczających kryzysu żałoby, choroby,  przemocy, kryzysu związanego z chęcią odebrania życia, rozwodu, wypadku drogowego. W ramach interwencji kryzysowej osoba udziela wsparcia psychologicznego, opracowuje plan działania, wprowadza strategie rozwiązywania problemu oraz kontaktuje się z innymi specjalistami mogącymi pomóc osobie w[…]