Konsultacja psychologiczna

 

Konsultacja psychologiczna stanowi zazwyczaj jednorazowy kontakt z psychologiem mający na celu uzyskanie przez Klienta wsparcia w zakresie określonego problemu. Psycholog wraz z Klientem dokonują analizy rozwiązań określonej sytuacji, tworzą plan działania. Pacjent może także otrzymać określone zalecenia np. w zakresie kompetencji wychowawczych, regulacji emocji, kontaktu z innym specjalistą, psychoterapii lub pogłębionej diagnozy.  

Konsultacja psychologiczna stanowi krótkoterminową pomoc psychologiczną; zazwyczaj jest to od jednego do kilku spotkań; czas trwania 50  – 90 min.