Diagnoza psychologiczna
Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna stanowi formę oceny funkcjonowania osoby dorosłej lub dziecka. Jest realizowana za pomocą odpowiednio chronionych i legalnych narzędzi diagnostycznych. Ocena może dotyczyć różnych obszarów m.in. inteligencji, osobowości, więzi w rodzinie, pamięci, rozwoju dziecka. Diagnoza psychologiczna jest przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Kodeksu Etyki Psychologa, może być wykonana wyłącznie przez magistra psychologii.

W ITPB wykorzystywane są m.in. następujące narzędzia:

  • Kwestionariusz zaburzeń osobowości SCID
  • Narzędzia diagnostyczne do pomiaru inteligencji dorosłych i dzieci
  • Kwestionariusz komunikacji małżeńskiej
  • Narzędzia do badania nastroju, lęku, depresji
  • Skala postaw rodzicielskich
  • Narzędzia diagnostyczne do badania zaburzeń rozwoju u dzieci