Elżbieta Malinowska

psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Wrocław (poniedziałek)

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Społecznohumanistycznego SWPS we Wrocławiu, tam również na studiach podyplomowych, zdobyłam wiedzę z praktycznej diagnozy psychologicznej. Studia w kierunku pomocy osobom uzależnionym ukończyłam w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Obecnie jestem w procesie certyfikacji psychoterapeutycznej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej z elementami Terapii Schematów w Warszawie. Psychologia jest moją pasją i wierzę, że każdy może zmienić swoje życie, zmieniając nastawienie swojego umysłu. Prowadzę terapię indywidualna w nurcie poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Obszary wsparciaWykształcenieDoświadczenie

Prowadzę terapię indywidualna w nurcie poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi w zakresie:

 • psychoterapia zaburzeń lękowych (fobia społeczna, ataki paniki, lęk uogólniony)
 • depresja oraz zaburzenia nastroju
 • zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw) oraz lęk o zdrowie
 • trudności wynikające z przeżycia traumy (PTSD)
 • wsparcie osób z trudnościami w relacjach interpersonalnych

Pracuję z osobami zmagającymi się z uzależnieniami:

 • diagnoza oraz terapia uzależnień (alkohol, substancje psychoaktywne, uzależnienia behawioralne)
 • terapia osób współuzależnionych oraz DDA
 • Szkoła Psychoterapii CTPB (z elementami terapii schematów i pracy z zaburzeniami osobowości). Czteroletnie Podyplomowe Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie- w trakcie, III rok
 • Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Kierunek: Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Uniwersytet Społecznohumanistyczny SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu 2015-2016, Kierunek: Praktyczna diagnoza psychologiczna
 • Uniwersytet Społecznohumanistyczny SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu 2010-2015, Kierunek: Psychologia; Specjalność: psychologia kliniczna
 • Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji, Kierunek: Prawo administracyjne
 • Szkolenie: „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne Warszawa
 • Szkolenie: „Coaching- zasady, techniki oraz zajęcia praktyczne- kurs intensywny” Uniwersytet Społecznohumanistyczny SWPS Wrocław

NZOZ Centrum interwencji Kryzysowej KARAN, Wrocław:

 • Prowadzenie terapii pacjentów w ramach poradni rodzinnej;
 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów „Podnoszenia kompetencji rodzicielskich”. Szkolenie dla osób z trudnościami związanymi z wychowaniem dzieci;
 • Terapia grupowa i indywidualna osób uzależnionych i współuzależnionych.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu-psycholog: staż kliniczny.