EMDR terapia traumy

EMDR – jest opartym na naukowych i empirycznych dowodach podejściem terapeutycznym ukierunkowanym na leczenie trudności po doświadczeniach traumatycznych takich jak: napaść, wypadek komunikacyjny, przemoc seksualna.

Terapia umożliwia redukcję takich trudności jak:

  • uczucie ciągłego napięcia, pobudzenia
  • trudności ze snem, koszmary nocne
  • mimowolne powracanie myślami do wydarzenia traumatycznego
  • unikanie miejsc i sytuacji kojarzących się z traumą np. jazdy samochodem
  • trudności w relacjach
  • problemy w  regulacji emocji

EMDR jest wysoce skuteczną. Terapię zalecają takie organizacje jak: Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne; Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy International Society for Traumatic Stress Studies (Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym).

Terapię metodą EMDR w ITPB prowadzi dr Natalia Liszewska – Terapeuta I stopnia EMDR Europe

Więcej informacji:

http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105912,16131314,EMDR___uznana_metoda_leczenia_traumy.html

http://www.who.int/mental_health/emergencies/mhgap_module_management_stress/en/

http://www.emdr.org.pl/?id=1&lang=1

http://psycnet.apa.org/journals/ccp/69/2/305/