Interwencja kryzysowa

Interwencję kryzysową cechuje wielostronne wsparcie osób w kryzysie. Interwencja kryzysowa jest formą pomocy zalecaną dla osób doświadczających kryzysu żałoby, choroby,  przemocy, kryzysu związanego z chęcią odebrania życia, rozwodu, wypadku drogowego. W ramach interwencji kryzysowej osoba udziela wsparcia psychologicznego, opracowuje plan działania, wprowadza strategie rozwiązywania problemu oraz kontaktuje się z innymi specjalistami mogącymi pomóc osobie w kryzysie (m.in. prawnik, lekarz).