Jagoda Derewiecka

Psychoterapeuta, psycholog dzieci i młodzieży

Oleśnica (piątek, sobota)                          Konsultacje w języku polskim
 
 
Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Uczestniczę w procesie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Jestem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzinami oraz w praktycznym zastosowaniu diagnozy psychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 we Wrocławiu na stanowisku psychologa. W ramach pracy zawodowej zajmuje się psychoterapią dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, diagnozą trudności dydaktycznych i wychowawczych, problemami emocjonalnymi u dzieci w młodszym wieku. Umiejętności terapeutyczne wykorzystuję w pracy z młodzieżą i małymi dziećmi a także z ich rodzicami. Współpracuję z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Prowadzę badania do polskiej adaptacji narzędzi psychologicznych przeznaczonych do pomiaru różnych zdolności. Dodatkowo pracuję w Przedszkolu Integracyjnym we Wrocławiu, na stanowisku psychologa, prowadzę zajęcia indywidualne z dziećmi objętymi orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Obszary wsparciaWykształcenieDoświadczenie

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży (również z dziećmi z diagnozą zespołu Aspergera oraz wysoko funkcjonującym autyzmem) doświadczających głównie zaburzeń, depresyjnych, lękowych, szczególnie lęku uogólnionego, fobii społecznej, lęku separacyjnego, fobii prostych, napadów paniki, a także trudności w radzeniu sobie ze stresem.

Pracuję również z osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi: lęk napadowy (ataki paniki), lęk uogólniony, fobie specyficzne.

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej (psychoterapeuta I stopnia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej),
 • Studia podyplomowe – Logopedia Kliniczna – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
 • Studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
 • Studia Podyplomowe – Praktyczna Diagnoza Psychologiczna – Uniwersytet SWPS we Wrocławiu,
 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, specjalność: Psychologia Kliniczna – tytuł magistra psychologii,

Szkolenia i konferencje:

 • Diagnozowanie procesów poznawczych – Psychologia Sądowa,
 • Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce,
 • Diagnozowanie procesów poznawczych Szkolenie z zakresu Psychologii Sądowej
  Praktyczne Aspekty Pracy z Pacjentem – Psychologia Kliniczna – Terapia rodzin (paradygmat systemowy),
 • Poradnictwo Psychologiczne I, II stopień – Interwencja i pomoc rodzinie, praca z ofiarami i sprawcami przemocy, umiejętności związane z pracą w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej, PCPR,
 • Uzależnienia. Szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych,
 • Interwencja Kryzysowa,
 • Psychologia biznesu „Ja jako szef”,
 • Mutyzm selektywny I, II, III etap – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny - diagnoza i terapia,
 • "Moje sylabki – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej",
 • Zaburzenie rozwoju językowego u dzieci – rozpoznawanie, czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne,
 • Warsztat – Teksty melodyczne z AAC – piktogramy,
 • Konferencja Naukowo – Szkoleniowa – Forum Autyzmu,
 • Mutyzm wybiórczy u dzieci,
 • Diagnoza dzieci i młodzieży zaburzeń ze spektrum autyzmu – ASRS,
 • Diagnoza dzieci i młodzieży zaburzenia depresyjne – CDI-2,
 • Diagnoza inteligencji Stanford Binet 5, (SB5),
 • Konferencja naukowa – Trisomia 21,
 • Konferencji naukowa – Psychiatria przez przypadki,
 • Konferencja naukowa – IV psychiatria dialogi interdyscyplinarne.
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 we Wrocławiu – psycholog diagnosta, prowadzenie terapii indywidualnych dla dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym,
 • Pracownia Testów Psychologicznych  Warszawa – psycholog diagnosta,
 • Przedszkole Integracyjne  Wrocław – psycholog,
 • Poradnia Specjalistyczna Otto Prodent dla dzieci z ciężkimi chorobami i wadami genetycznym – staż kliniczny,
 • Przedszkole terapeutyczne – Wrocław – psycholog,
 • Wspomaganie działań terapeutycznych Poradnia Zdrowia Psychicznego – psycholog-staż kliniczny,
 • Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu – psycholog – staż kliniczny.