Justyna Janus

psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Prowadzę terapię indywidualną
młodzieży oraz dorosłych, w języku polskim i angielskim. W pracy z pacjentem korzystam z
podejścia poznawczo-behawioralnego oraz terapii schematu, w której duży nacisk kładzie się
na podstawowe potrzeby człowieka i relację terapeutyczną. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTTPB.

Obszary wsparciaWykształcenieDoświadczenie

W obszarze pracy z dorosłymi:
• prowadzę psychoterapię depresji, zaburzeń lękowych (fobie specyficzne, agorafobia, fobia społeczna, napady paniki, lęk uogólniony)
• wspieram osoby doświadczające trudności w relacjach z innymi, pragnących pogłębić rozwój osobisty
• wsparcie dla osób przeżywających kryzys psychologiczny związany z nagłą, trudną sytuacją życiową
• prowadzę psychoterapię osób doświadczających objawów stresu pourazowego

W obszarze pracy z młodzieżą i rodzicami:
• psychoterapię zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych
• wspieram osoby doświadczające obniżonej samooceny, mające trudności w kontaktach z rówieśnikami
• udzielam konsultacji dla rodziców dotyczących kompetencji wychowawczych
• psychoterapię osób doświadczających objawów stresu  pourazowego

 

  • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej (w trakcie)
  • Podyplomowe Studia Pedagogiczne, WSB
  • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, studia magisterskie, Psychologia, Specjalność: psychologia kliniczna

Szkolenia i konferencje, m. in:
• „45. Zjazd Psychiatrów Polskich PTP: Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne”
• „Problemy zdrowia psychicznego młodzieży”
• „Szkolenie specjalizacyjne – metody diagnozy neuropsychologicznej”
• „Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa” Uniwersytet SWPS prowadzone przez prof. Cory Newman

  • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu (projekt naukowo-badawczy „Pomóc młodzieży w kryzysie”)
  • Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie
  • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu (oddział psychiatryczny dzienny i całodobowy)
  • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie (oddział uzależnień bliżej niesklasyfikowanych, oddział psychiatryczny całodobowy)
  • Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
  • Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym we Wrocławiu