Konsultacja u lekarza psychiatry
Konsultacja u lekarza psychiatry

Konsultacja u lekarza psychiatry

Pomoc lekarza psychiatry zalecana jest osobom, które ze względu na swoją sytuację życiową cierpią psychicznie, radzą sobie gorzej niż dotychczas oraz tym, którym często towarzyszy smutek, przygnębienie, lęk, niepokój. Wsparcie otrzymują także osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne: depresję, nerwicę zaburzenia lękowe, odżywiania, osoby, które doświadczyły traumy lub są chore na schizofrenię. W ramach procesu leczenia następuje: postawienie diagnozy psychiatrycznej, ustalenie planu leczenia, kontrola przebiegu i skuteczności prowadzonego leczenia.

Pierwsza konsultacja psychiatryczna zazwyczaj trwa ok 50 min., kolejne 30 min.  Proces leczenia jest indywidualny zazwyczaj w początkowym okresie wymagana jest częstsza kontrola.