Konsultacje on-line

Konsultacje on-line z psychologiem mogą być realizowane przez Skype lub inny komunikator. Zazwyczaj stanowią interwencyjną formę pomocy w sytuacji kryzysowej. Są dedykowane osobom, dla których bezpośredni kontakt z psychologiem jest w znacznym stopniu utrudniony m.in. ze względu na miejsce zamieszkania, sytuację życiową, czas/porę spotkania. W zależności od potrzeb klienta, sposobu pracy psychologa/psychoterapeuty konsultacje on-line mogą przybrać formę regularnych spotkań o charakterze konsultacyjnym.