Magdalena Kołacińska-Wagner

psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym. Na co dzień pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Stowarzyszeniu św. Celestyna, w którym jestem także członkiem zespołu diagnozującego osoby z całościowym zaburzeniem rozwoju. W procesie terapeutycznym najważniejsza jest dla mnie autentyczność i relacja z pacjentem oparta na zaufaniu. Dzięki temu pacjenci są w stanie zrealizować nawet najtrudniejsze cele. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Prywatnie jestem mamą dwójki aktywnych chłopców i nieustannie staram się dotrzymać im kroku.

Obszary wsparciaWykształcenieDoświadczenie
 • Prowadzę psychoterapię poznawczo-behawioralną depresji, bezsenności, zaburzeń lękowych (fobie, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne)
 • Specjalizuję się w pracy z osobami doświadczającymi zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Prowadzę terapię nastolatków i osób dorosłych ze spektrum autyzmu
 • Prowadzę spotkania konsultacyjne z rodzicami dzieci, u których rozwój przebiega nieprawidłowo (całościowe zaburzenia rozwoju)
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej, CBT  (w trakcie 4 – letniego kursu)
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Psychologia
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa - Uniwersytet SWPS prowadzenie prof. Cory Newman
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Turystyka i Rekreacja
 • Trening umiejętności społecznych, Instytut Pro Educo
 • PECS Poziom I (komunikacja alternatywna), Pyramid Educational Consultants
 • Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą, Wrocław
 • Pierwszy kontakt z ofiarą przemocy – diagnoza i pomoc psychologiczna, Wrocław
 • Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie (Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Poradnia dla Osób z Autyzmem, Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży)
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, katedra Psychologii (pracownik dydaktyczny)
 • Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
 • Wielospecjalistyczny Szpital w Miliczu, Oddział Psychiatryczny
 • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu