Olga Wojnarowicz

biegły sądowy, psychodietetyk, psychoterapeuta

Wrocław (wtorek)                          Konsultacje w języku polskim lub angielskim
Jestem psychologiem, biegłym sądowym, psychodietetykiem. Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W swoich działaniach łączę wiedzę psychologiczną, dietetyczną i terapeutyczną. Wyznaję holistyczne podejście do człowieka. Wspólnie z klientem pracujemy nad trudnościami związanymi z wprowadzeniem zmian prozdrowotnych zarówno w obszarze zdrowia psychicznego jak i w zmianach w stylu życia. Prywatnie lubuję się w literaturze fantasy, a w wolnych chwilach śpiewam.

 

Obszary wsparciaWykształcenieDoświadczenie
 • Prowadzę psychoterapię poznawczo-behawioralną zaburzeń nastroju w tym depresji
  i  zaburzeń lękowych, nerwicy (fobie, lęk uogólniony, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne) dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Wspieram terapeutycznie osoby pogrążone w kryzysie osobistym, doświadczające przemocy psychicznej i fizycznej.
 • Prowadzę konsultacje w zakresie kompetencji wychowawczych m.in. radzenia sobie
  z trudnymi zachowaniami dzieci (lęk adaptacyjny, agresywne zachowania, problemy
  z odżywianiem, snem, konflikty z rodzeństwem)
 • Wspieram osoby z obniżoną samooceną, spadkiem motywacji
 • Udzielam pomocy osobom doświadczającym trudności w relacjach społecznych (partnerskich, rodzinnych)
 • Udzielam konsultacji psychodietetycznych dla osób borykających się z trudnościami związanymi m.in. z jedzeniem emocjonalnym, brakiem motywacji do utrzymania zdrowej diety
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa – Przygotowanie Pedagogiczne
 • Studia Podyplomowe Uniwersytet SWPS (Wrocław): Psychodietetyka
 • SWPS Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Wrocław): Psychologia Kliniczna oraz Psychologia Marketingu i Zarządzania

Kursy m.in.

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa - Uniwersytet SWPS prowadzone przez prof. Cory Newman
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej: Diagnoza w praktyce
 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii: Terapia zaburzeń odżywiania w ujęciu terapii systemowej
 • NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia w Pieszycach; Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
 • Stowarzyszenie “Świat nadziei”
 • Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie
 • Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Wójcicach
 • Urząd miasta Bielawa – prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie