Psychoterapia dorosłych, dzieci, rodzin

Psychoterapia indywidualna dorosłych  stanowi proces wsparcia i pomocy klientowi w rozwiązaniu trudności życiowych. Jest zalecana jako forma leczenia dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne m.in. depresje, nerwice, zaburzenia odżywiania, ale także kierowana jest do osób które pragną zadbać o swój rozwój i bliżej poznać siebie.

Psychoterapia dzieci i młodzieży to ustalony i prowadzony w porozumieniu z rodzicem cykl regularnych spotkań z dzieckiem. Rozpoczyna się wstępną konsultacją i wywiadem z rodzicem oraz dzieckiem, następnie ustalany jest plan terapii. Jest to forma pomocy dla dzieci borykających się z różnego rodzaju trudnościami wynikającymi z zaburzeń psychicznych (adhd, depresja), kryzysów rozwojowych (lęk separacyjny, kryzys dorastania) oraz sytuacji kryzysowych (rozwód, śmierć, przeprowadzka). W ramach terapii można także pracować nad rozwojem kompetencji wychowawczych.

Psychoterapia par i rodzin jest formą wsparcia zalecaną dla osób, które przeżywają m.in. różnego rodzaju trudności w związku, problemy wychowawcze lub doświadczają sytuacji kryzysowych. W terapii rodzin zazwyczaj biorą udział wszyscy członkowie danej rodziny (systemu), tak aby każda osoba miała możliwość swobodnego wyrażenia swoich potrzeb. Terapia par pozwala wzajemnie zrozumieć i poznać perspektywę drugiej strony. Dzięki terapii para ma możliwość konstruktywnie rozwiązać pojawiające się w związku trudności. Terapia par zalecana jest dla związków, w których pojawił się problem: niewierności, trudności w wyrażaniu emocji, nadmiernej lojalności wobec rodziny pochodzenia, konfliktów na tle wychowawczym oraz w zakresie podziału obowiązków.

Terapia to cykl regularnych spotkań (zazwyczaj 1 raz w tygodniu), poprzedzonych wywiadem.