Studium Interwencji Kryzysowej w podejściu CBT i humanistycznym

Zapraszamy psychologów, psychoterapeutów oraz osoby pracujące z osobami w kryzysie do uczestnictwa w kursie z zakresu Interwencji Kryzysowej. Oferujemy nową jakość kształcenia w obszarze Interwencji Kryzysowej. Techniki i potwierdzone metody pracy czerpiemy z koncepcji poznawczo-behawioralnych w tym III fali CBT, natomiast autentyczność, akceptację i uważność na zasoby z podejścia humanistycznego.
Jeżeli chcesz nabyć umiejętności pracy z osobą w kryzysie w oparciu o koncepcje Akceptacji i Zaangażowania, podejście oparte na współczuciu oraz teorię poliwagalną, to ten kurs jest dla Ciebie.
Zapoznaj się z naszą ofertą.

Pobierz ofertę w formacie PDF