Superwizje / szkolenia (oferta dla psychologów)

Superwizje są to regularne spotkania psychologów/psychoterapeutów z osobą posiadającą uprawnienia superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji. Celem superwizji jest ochrona dobra pacjenta – którego proces terapii jest poddany profesjonalnej kontroli oraz wsparcie psychoterapeuty, by w pracy z pacjentem mógł zachować profesjonalne i  etyczne podejście do klienta.

W Instytucie Terapii Poznawczo Behawioralnej odbywają  się regularne grupowe superwizje prowadzone przez certyfikowanego superwizora PTTPB Bartłomieja Walczaka.

Koszt superwizji jest określony w zależności od czasu trwania i ilości osób w grupie i wynosi:

240 zł – 3h – 3 osoby

200 zł – 3h – 4-5 osób

200 zł – 4h – 6-7 osób