Terapia autyzmu

Nowe dane wskazują, że pięcioro dzieci na sto ma autyzm. To zaburzenie neurorozwojowe, w którym objawy kumulują się wokół trzech obszarów: interakcji społecznych, komunikacji, ograniczonych, stereotypowych wzorców zachowań. Osoby te inaczej doświadczają świata, przetwarzanie informacji z różnych obszarów jest dla nich trudniejsze niż dla osób neurotypowych.

Objawy autyzmu

Objawy autyzmu widoczne są w wielu przypadkach od najwcześniejszego dzieciństwa. Z reguły rodzice zaniepokojeni są opóźniającym się rozwojem mowy, odmiennością reagowania emocjonalnego, trudnościami w nawiązaniu kontaktu wzrokowego. W związku z powyższym swoimi objawami – często w pierwszej kolejności – dzielą się z lekarzem pediatrą.

Nierzadko jednak zgłaszane problemy są bagatelizowane i usypiają czujność rodziców. Stąd najwięcej dzieci autystycznych diagnozuje się w wieku 4-6 lat, kiedy trafiają do placówek edukacyjnych i mają spore trudności w przystosowaniu się do zasad panujących w grupie. To ważne, aby terapia autyzmu została wprowadzona jak najszybciej.

Oczywiście aby to zrobić należy najpierw prawidłowo zdiagnozować dziecko, rozpoznać jego mocne i słabe strony. Wymaga to dużego doświadczenia w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. W Instytucie Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej pracują specjaliści, którzy od lat zajmują się pracą z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera.

Posiadają oni ogromne doświadczenie w diagnozowaniu dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju. Szkolą się w najlepszych placówkach w Polsce stale wzbogacając swoją wiedzę, dzięki czemu prowadzona przez nich terapia autyzmu odznacza się wysokim stopniem skuteczności.

Na pierwszym spotkaniu z reguły terapeuta przeprowadza bardzo dokładny wywiad z rodzicami, a dopiero na kolejnych spotkaniach przygląda się dziecku, podejmuje próby diagnostyczne, podsumowuje wnioski ze swojej obserwacji. Jeśli zachodzi taka potrzeba pomaga rodzicom w zaplanowaniu kolejnych działań terapeutycznych autyzmu. Dzięki wczesnej diagnozie i interwencji oraz wdrożonej terapii można zniwelować wiele objawów autystycznych i spowodować, że dziecku łatwiej będzie przystosować się do otaczającej rzeczywistości.

W Instytucie prowadzimy również psychoterapię poznawczo – behawioralną nastolatków z zespołem Aspergera. Osoby te w okresie dorastania muszą się mierzyć z wieloma trudnościami związanymi z relacjami z rówieśnikami, z większą świadomością swojej odmienności. Bardzo często towarzyszy temu duży smutek, poczucie bezwartościowości, które w konsekwencji prowadzi do depresji. Dzięki psychoterapii poznawczo – behawioralnej, która jest terapia autyzmu pierwszego wyboru dla dzieci z zespołem Aspergera rekomendowaną przez wiele Ośrodków na całym świecie, wspieramy dziecko i pomagamy mu w zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami, emocjami i przeżyciami.

http://www.youtube.com/watch?v=AuB1lsHPAkw&feature=relmfu