Adam Intrys

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Środa, Czwartek, Piątek,
psychoterapeuta dorosłych, Psycholog
Języki: Polski

Jestem dyplomowanym psychologiem ze specjalnością kliniczną, ukończyłem Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Obecnie jest w trakcie czteroletniego kursu terapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Warszawie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i Europejskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT). Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych.

 

Jak pracuję?

W swojej pracy wykorzystuję narzędzia terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii schematu oraz terapii dialektyczno-behawioralnej. Moją pracę poddaję stałej superwizji. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP oraz Kodeksu Etycznego PTTPB.

Co jest dla mnie ważne?

Autentyczna relacja terapeuty z klientem, oparta na akceptacji, uważności, szacunku. Poczucie bezpieczeństwa, nieoceniająca postawa, służące otwartości, gdyż w gabinecie poruszamy często wrażliwe, trudne tematy, nierzadko takie, które po raz pierwszy mają okazję wybrzmieć. Ważny jest dla mnie cel w terapii i dobór narzędzi, które nas do tego celu przybliżają.

Obszary wsparcia

Wspieram osoby dorosłe:

 • zmagające się z epizodami depresji
 • z lękiem (lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie, napady paniki)
 • osoby cierpiące na chorobę afektywną dwubiegunową
 • doświadczające trudności w relacjach oraz z własnymi intensywnymi emocjami
 • cierpiące z powodu niskiej samooceny, nieśmiałości
 • borykające się ze spadkiem motywacji, apatią, wypaleniem zawodowym
 • doświadczające uczucia pustki i samotności
 • wspieram osoby LGBT+

 

Wykształcenie:

 • Instytut Poznawczy, Warszawa

czteroletnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej

 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław

magister psychologii | specjalność: Psychologia Kliniczna

 

Szkolenia:

 • Osoba LGBT+ w gabinecie psychologa - Centrum Terapii Dialog
 • Treating Bipolar Disorder with CBT and Family-Focused Interventions - Cory Newman
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • Otwarty Dialog - Fundacja Opieka i Troska/Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
 • Pierwsza Pomoc Psychologiczna - Kultura Równości/Centrum Praw Kobiet
 • Mindfulness-based Living Course - Mindfulness Association Polska

 

 

 • Wrocławska Psychoporadnia
 • Stowarzyszenie Kultura Równości
 • Fundacja Opieka i Troska
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

 


POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW