Agata Michalak

Ogólne informacje

Wrocław Zacisze:
Środa, Czwartek,
konsultacje online, psychoterapeuta młodzieży, psycholog dorosłych, psycholog młodzieży, interwent kryzysowy, psychoterapeuta dorosłych, Psycholog
Języki: Polski

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo–behawioralnym, w trakcie procesu certyfikacji oraz interwentem kryzysowym. Koordynuję pracę terapeutyczną w ramach projektu PoAmputacji. Wybrałam psychoterapię poznawczo-behawioralną (CBT), ponieważ jest to metoda oparta na rzetelnych badaniach naukowych potwierdzających jej skuteczność, a przy tym przejrzysta i nastawiona na współpracę i dialog z klientem. Na co dzień czerpię energię z drobnych przyjemności, jak dobra kawa o poranku, inspirująca książka, spacer po lesie w wolnej chwili.

Jak pracuję?

Pracuję w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Dodatkowo w swojej pracy wykorzystuję elementy dialektycznej terapii behawioralnej (DBT), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz psychoterapii schematu.

Co jest dla mnie ważne?

Bliskie jest mi holistyczne podejście do zdrowia – korzystam z niego w mojej pracy i staram się wdrożyć je w przestrzeni osobistej. Dbam o to, by osoby z którymi pracuję, czuły się bezpiecznie i swobodnie. Atmosfera akceptacji i zaufania sprzyja nabywaniu nowych umiejętności, często niezbędnych w radzeniu sobie z trudnościami i wyzwaniami.

Obszary wsparcia

 • wspieram osoby po doświadczeniu traumy po doświadczeniu wypadku, napaść, sytuacji zagrożenia życia,
 • prowadzę terapię osób zmagających się z depresja, myślami rezygnacyjnymi, ChAD
 • pracuję w obszarze obniżenia poziomu lęku (lęk uogólniony, napady paniki, fobie),
 • wspieram osoby w drodze samorozwoju

CZYTAJ WIĘCEJ

 • zaburzenia odżywiania (bulimia, objadanie, anoreksja),
 • zaburzenia osobowości,
 • kryzys emocjonalny problem w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji,
 • zaburzenia snu (bezsenność, zaburzony rytm dobowy),
 • trudności w określeniu/akceptacji orientacji seksualnej lub identyfikacji płciowej,
 • wsparcie osób LGBT,
 • wsparcie osób doświadczających: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji,
 • wsparcie rodziców w zakresie wzmacniania kompetencji wychowawczych,
 • terapia dzieci i młodzieży zmagających się z: nieśmiałością, lękiem, depresją, fobią, napadami paniki, trudnościami w kontroli impulsów, agresji i złości, zaniżoną samooceną,
 • myśli samobójcze, samookaleczenia,
 • nadawanie sensu i poszukiwanie celu w życiu,
 • praca z osobami o niskiej samoocenie,
 • podejmowanie trudnych decyzji,
 • praca z pacjentem z objawami psychosomatycznymi (np. pacjent kardiologiczny, jelito drażliwe itp.)

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej – w trakcie (ukończony pierwszy stopień szkolenia)
 • Kryzys i interwencje kryzysowe, studia podyplomowe Uniwersytet SWPS, Wrocław
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu, psychologia, specjalność kliniczna

Szkolenia:

 • III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej "Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość – M. M. Skinta
 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) – Thimothy Gordon

Doświadczenie zawodowe:

Pracownia Psychoterapii Cognishift

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Psychiatryczny

Stowarzyszenie Pomocy Akson

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus


POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW