Agnieszka Nowak

Ogólne informacje

Wrocław Zacisze:
Poniedziałek, Piątek,
Oleśnica:
konsultacje online, psychoterapeuta młodzieży, psycholog dorosłych, psycholog młodzieży, psychoterapeuta dorosłych
Języki: Polski

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej, diagnostą oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie procesu certyfikacji. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Nurt ten jest mi bliski ze względu na jego przejrzystość oraz skuteczność potwierdzoną badaniami naukowymi. Prywatnie jestem mamą dwóch córek, które nieustannie motywują mnie do wielu działań. Ważne jest dla mnie utrzymywanie harmonii pomiędzy życiem rodzinnym, a samorealizacją. Staram się doceniać codzienność, cieszyć zwykłymi sprawami, celebrować drobne momenty dnia. Wolny czas spędzam aktywnie, biegając, ćwicząc, jeżdżąc na rowerze lub maszerując po górach. Bliskie jest mi holistyczne podejście do życia i spoglądanie na człowieka jako na integralną całość.

Jak pracuję?

W swojej pracy korzystam z podejścia poznawczo-behawioralnego (CBT), a także wykorzystuję techniki tzw. trzeciej fali: terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii schematu (ST), terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) oraz terapii opartej na współczuciu (CFT). Dodatkowo swoją pracę wzbogacam o elementy terapii systemowej.

Co jest dla mnie ważne?

W kontakcie z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie relacja oparta na autentyczności, zaufaniu i zaangażowaniu. Jestem głęboko przekonana, że każdy posiada potencjał, należy go tylko czasem pomóc odkryć lub wydobyć. Zachęcam do przełamywania własnych granic i wychodzenia ze swojej strefy komfortu, przy czym przez cały czas wspieram, towarzysząc w procesie zmiany i pokonywania trudności.

Obszary wsparcia

 • prowadzę terapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi w zakresie psychoterapii zaburzeń lękowych (m.in. nerwica lękowa, fobia społeczna, lęk uogólniony, napady lęku panicznego),
 • prowadzę terapię indywidualną zaburzeń nastroju: depresja, choroba afektywna-dwubiegunowa, dystymia,
 • wspieram osoby doświadczające trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji oraz pragnącymi pogłębić swój samorozwój,
 • pomagam w radzeniu sobie ze stresem zawodowym, trudnościami w kontaktach interpersonalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

 • prowadzę terapię młodzieży zmagającej się z: nieśmiałością, lękiem, depresją, fobią, napadami paniki, trudnościami w kontroli impulsów, agresji i złości, zaniżoną samooceną,
 • wspieram rodziców w zakresie wzmacniania kompetencji wychowawczych,
 • udzielam wsparcia osobom w kryzysie emocjonalnym,
 • pracuję z osobami o niskiej samoocenie, a także zmagających się z poszukiwaniem sensu i celu w życiu,
 • pomagam w sytuacji problemów w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji,
 • wspieram w sytuacji przemocy, rozwodu, żałoby, myśli rezygnacyjnych, samookaleczeń,
 • pomagam w rehabilitacji funkcji poznawczych, podejmowania trudnych decyzji,

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej (w trakcie)
 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu – studia podyplomowe – Praktyczna Diagnoza Psychologiczna
 • Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna - Pedagogiczne Studia Podyplomowe
 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu – Wydział Psychologii – studia magisterskie, specjalność: Psychologia Kliniczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Wrocław, Poznań) – jednolite studia magisterskie - magister nauk ekonomicznych

Szkolenia:

 • 6 kroków do elastyczności z matrycą ACT – Benjamin Schoendorf
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP – cz. 1 i cz. 2 – Matthew Menayas Skinta
 • Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki – Joseph Ciarrochi
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość – M. M. Skinta
 • Terapia akceptacji i zaangażowania w żałobie – Ray Owen
 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) – Thimothy Gordon
 • ACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami – szkolenie prowadzone przez Dr Russa Harrisa (16h)
 • Cartificate of Learning – The Columbia Suicide Severity Rating Scale – Dr Kelly Posner
 • Akademia Psyche – Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych – Rodziny w kryzysie – diagnoza i interwencja kryzysowa (15h)
 • Wielkopolskie Centrum Onkologii – Szkolenie Personelu Medycznego z zakresu psychoonkologii (18h)
 • Karan – uzależnienia behawioralne (20h)
 • Trener TUS I i II stopnia – Studio Psychologiczne Joanna Węglarz

Doświadczenie zawodowe:

 • Szkoła Podstawowa w Długołęce
 • Fundacja Non-Licet – Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
 • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego (Oddział Dzienny)
 • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego (Oddział Całodobowy)
 • Dolnośląskie Centrum Alzheimerowskie – wolontariat

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW