Daria Gertchen-Weinert

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Środa
konsultacje online, psycholog dorosłych, psycholog młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychodietetyk, Psycholog
Języki: Polski

Jestem psychoterapeutą (w trakcie certyfikacji cbt), psychologiem i psychodietetykiem. Pracuję w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, wykorzystując elementy terapii schematu i terapii akceptacji i zaangażowania. W pracy z dziećmi jestem zwolennikiem metod opartych na rodzicielstwie bliskości, pozytywnej dyscyplinie i porozumienia bez przemocy, wspartych znajomością technik behawioralnych i poznawczych. Głęboko wierzę, że znajomość swoich potrzeb, kontakt z emocjami i życie w zgodzie z własnymi wartościami jest kluczem do życia wartego przeżycia. Uwielbiam aktywność fizyczną i bliski kontakt z przyrodą. Największą radość i satysfakcję czerpię w momentach wdzięczności za codzienne, małe rzeczy. Prywatnie jestem mamą uroczej dziewczynki.

Jak pracuję?

Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (CBT). W swojej pracy korzystam także z dialektycznej terapii behawioralnej (DBT), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), psychoterapii humanistycznej, psychoterapii schematu, mindfulness oraz terapii skoncentrowanej na współczuciu.

Co jest dla mnie ważne?

Ważne jest dla mnie zaangażowanie, autentyczność, ciepło (emocjonalne) i poczucie humoru. W swojej pracy dostosowuję techniki do potrzeb klienta. Zachęcam do przełamywania własnych granic, pomagam wychodzić ze sztywnych ram, które ograniczają życie. Cechuje mnie współczucie i empatia, które wykorzystuję do wzmacniania swoich klientów.

Obszary wsparcia

 • wspieram młodzież i dorosłych w radzeniu sobie ze stanami obniżonego nastroju,  depresją, chorobą afektywną-dwubiegunową (ChAD),
 • prowadzę terapię indywidualną zaburzeń lękowych (m.in. nerwica lękowa, fobie, lęk uogólniony, napady lęku panicznego)
 • prowadzę terapię zaburzeń odżywiania (bulimia, objadanie, anoreksja)
 • wspieram osoby o niskiej samoocenie

CZYTAJ WIĘCEJ

 • zaburzenia afektywne (depresja, ChAD), 
 • zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, napady paniki, fobie), 
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (OCD/ nerwica natręctw), 
 • lęk o zdrowie, 
 • zaburzenia pourazowe – wsparcie osób po doświadczeniu traumy (wypadek komunikacyjny, napaść, sytuacje zagrożenia życia), 
 • zaburzenia osobowości, 
 • kryzys emocjonalny – problem w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji, 
 • zaburzenia snu (bezsenność, zaburzony rytm dobowy), 
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, objadanie, anoreksja), 
 • interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy, rozwodu, żałoby, myśli rezygnacyjnych, samookaleczanie
 • wsparcie osób LGBT, 
 • wsparcie osób doświadczających: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji, 
 • praca z osobami pragnącymi pogłębić swój rozwoju osobisty/ samorozwój,
 • terapia dzieci i młodzieży zmagających się z: nieśmiałością, lękiem, depresją, fobią, napadami paniki, trudnościami w kontroli impulsów, agresji i złości, zaniżoną samooceną,
 • terapia osób współuzależnionych oraz DDA
 • okołoporodowe zaburzenia nastroju, depresja poporodowa, emocje związane z niepłodnością, z IVF, z adopcją,
 • mobing i trudności w pracy
 • nadawanie sensu i poszukiwanie celu w życiu
 • praca z osobami o niskiej samoocenie, 
 • podejmowanie trudnych decyzji, 
 • praca z pacjentem z objawami psychosomatycznymi (np. pacjent kardiologiczny, jelito drażliwe itp.)

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, Wrocław
 • Psychodietetyka, studia podyplomowe, SWPS, Wrocław
 • Psychologia, studia magisterskie, specjalność: psychologia kliniczna, SWPS, Wrocław

Szkolenia:

 • "Warsztat terapii akceptacji i zaangażowania podstawy i doświadczenia"
 • 2-dniowe Wprowadzenie do Podejścia Współczucia (ang. Compassion) w oparciu o Terapię Skoncentrowaną na Współczuciu
 • “Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności” (Międzynarodowy Kongres Wielość w Jedności”)
 • “Depresja u dzieci i młodzieży” M. Reinecke (Międzynarodowy Kongres Wielość w Jedności”)
 • Międzynarodowy Kongres Wielość w Jedności
 • Trudności bliskich osób chorych psychicznie - wymiar interpersonalny i intrapersonalny” (Konferencja “Człowiek chory w środowisku. Wspieranie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi”, udział aktywny)
 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) – Thimothy Gordon
 • Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki – Joseph Ciarrochi
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość – M. M. Skinta
 • 6 kroków do elastyczności z matrycą ACT – Benjamin Schoendorf
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP – cz. 1 i cz. 2 – Matthew Menayas Skinta
 • Centrum Profilaktyki Uzależnień w Oławie psychoterapeuta
 • Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie trener
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu psycholog ds. pieczy zastępczej
 • Fundacja Promyk Słońca we Wrocławiu terapeuta grupowy dzieci
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny psycholog, staż kliniczny
 • Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu terapeuta grupowy – staż
 • Świetlica socjoterapeutyczna w ramach Stowarzyszenia SOS Stowarzyszenie Ocalić Szansę we Wrocławiu staż
 • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu Szpital

Psychiatryczny, Oddział III Dzienny staż

 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologicznej w Fundacji Promyk

Słońca we Wrocławiu staż

 • Fundacja "Nie jesteś sam" we Wrocławiu wolontariat
 • Fundacja "Promyk Słońca" we Wrocławiu wolontariat

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW