Edyta Dadek

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Poniedziałek
konsultacje rodzicielskie, psychoterapeuta młodzieży, psycholog dorosłych, psycholog młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psycholog
Języki: Polski

Jestem psychologiem, psychoterapetą z ukończoną 4-letnią szkołą psychoterapii oraz doradcą personalnym. Terapię prowadzę w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuję z osobami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. Prowadzę zajęcia ze studentami psychologii. Swoją wiedzę pogłębiam uczestnicząc w konferencjach tematycznych oraz szkoleniach. Wolny czas uwielbiam spędzać z moją rodziną. Cenię sobie dobrą kawę, książkę i rozmowę.

Jak pracuję?

Terapię prowadzę w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Ważne są dla mnie również założenia terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), psychoterapii schematu i mindfulness.

Co jest dla mnie ważne?

W pracy z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie autentyczność i głębokie zaangażowanie w relację. Cechuje mnie cierpliwość, empatia i odpowiedzialność. Podczas sesji szczególnie cenię otwarty dialog, a poczucie humoru często pomaga w nawiązaniu kontaktu zwłaszcza z najmłodszymi klientami. Nigdy nie ma dwóch takich samych ludzi i takich samych problemów, dlatego ważne jest dla mnie indywidualne podejście do człowieka.

Obszary wsparcia

 • wspieram osoby doświadczające lęków, depresji, braku motywacji, zaburzeń snu oraz niskiej samooceny,
 • pomagam w radzeniu sobie ze stresem zawodowym, trudnościami w kontaktach interpersonalnych i zarządzaniu czasem,
 • prowadzę konsultacje dla rodziców oraz pomagam dzieciom w regulacji emocji,
 • wspieram dzieci i młodzieży z nieśmiałością, lękiem, depresją, fobią, napadami paniki, i złości, zaniżoną samooceną.

CZYTAJ WIĘCEJ

 • zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, napady paniki, fobie),
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (OCD/nerwica natręctw), lęk o zdrowie,
 • zaburzenia pourazowe – wsparcie osób po doświadczeniu traumy (wypadek komunikacyjny, napaść, sytuacje zagrożenia życia),
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • kryzys emocjonalny – problem w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji,
 • zaburzenia snu (bezsenność, zaburzony rytm dobowy),
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, objadanie, anoreksja),
 • wsparcie osób z trudnościami seksuologicznymi, trudności w określeniu/akceptacji orientacji seksualnej lub identyfikacji płciowej,
 • trudności w adaptacji kulturowej,
 • wsparcie osób LGBT,
 • interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy, rozwodu, żałoby, myśli rezygnacyjnych,
 • wsparcie osób doświadczających: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji,
 • praca z osobami pragnącymi pogłębić swój rozwój osobisty,,
 • praca z osobami zmagającymi się z przewlekłym bólem,
 • wsparcie rodziców w zakresie wzmacniania kompetencji wychowawczych,
 • terapia dzieci i młodzieży zmagających się z: nieśmiałością, lękiem, depresją, fobią, napadami paniki, trudnościami w kontroli impulsów, agresji i złości, zaniżoną samooceną,
 • zaburzenia rozwojowe, spektrum autyzmu,
 • rozwój psychospołeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • terapia osób współuzależnionych oraz DDA,
 • diagnoza psychologiczna (badania funkcji poznawczych, intelektu, osobowości),
 • mobbing i trudności w pracy,
 • nadawanie sensu i poszukiwanie celu w życiu,
 • praca z osobami o niskiej samoocenie, podejmowanie trudnych decyzji,
 • praca z pacjentem z objawami psychosomatycznymi (np. pacjent kardiologiczny, jelito drażliwe itp.)

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu, psychologia, specjalność kliniczna
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa Uniwersytet SWPS, prowadzenie prof. Cory Newman
 • Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu, Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Uniwersytet Opolski, uzupełniające studia magisterskie, Socjologia, Specjalność: Socjologia problemów społecznych
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Socjologia, Specjalność: Doradztwo Personalne

Szkolenia

 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP, prowadzący: Matthew Menayas Skinta;
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość: prowadzący: Matthew Menayas Skinta;
 • 6 kroków do elastyczności z matrycą ACT, prowadzący: Benjamin Schoendorf;
 • Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki, prowadzący: Joseph Ciarrochi;
 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania, prowadzący: Timothy Gordon;
 • ACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami, prowadzący: Russ Harris
 • Terapia akceptacji i zaangażowania w żałobie, prowadzący: Ray Owen;
 • Warsztat terapii akceptacji i zaangażowania - podstawy i doświadczenia, prowadząca: Sabina Sadecka
 • Teoria umysłu - jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu, prowadząca: Agata Rudzińska-Zigouras
 • Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego. (Certyfikat uprawniający do wykorzystywania narzędzia)
 • Karty Rozwoju Psychoruchowego - KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, prowadzące autorki narzędzia: Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz, (Certyfikat uprawniający do wykorzystywania narzędzia)
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa, prowadzący: Cory F. Newman
 • Studium Menedżerskie: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu

Doświadczenie zawodowe:

 • Przedszkole „Układanka” w Świętej Katarzynie (psycholog)
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Centrum Ikar we Wrocławiu (psychoterapeuta)
 • Gabinet Psychologiczny Charakterownia we Wrocławiu (psychoterapeuta)
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa (wykładowca)
 • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego (psycholog)
 • Dolnośląskie Centrum Onkologii (psycholog)

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW