Julianna Maj

Ogólne informacje

Online:
Piątek
psycholog dorosłych, Psycholog
Języki: Polski

Jestem psycholożką, absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu, który realizowałam w toku dwóch specjalności klinicznej i biznesowej. Obecnie realizuję roczne Studium Interwencji Kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym w ITPB.

Jako psycholożka udzielam poradnictwa psychologicznego. Wspieram osoby dorosłe doświadczające kryzysu, utknięcia, trudności w relacjach. W pracy najważniejszym jest dla mnie podążanie za klientami i klientkami, wspieranie ich w drodze do poznawania siebie, swoich zasobów, mocnych stron. Towarzyszę w odkrywaniu tego, co często bywa zasłonięte przez doświadczane trudności. Jeśli szukasz takiego miejsca- mam nadzieję, że poczujesz się komfortowo, bezpiecznie i swobodnie w kontakcie ze mną.

Prywatnie miłośniczka zwierząt, jestem entuzjastką uważnego życia, uwielbiam smak i zapach kawy, granie w planszówki z przyjaciółmi. Pielęgnuję codzienne zachwycanie się nad małymi i dużymi rzeczami. Sporą część wolnego czasu spędzam z bliskimi osobami, rodziną. Jest to przestrzeń w której odpoczywam- mogę nie tylko dawać, ale również czerpać. 

Jak pracuję?

W swojej pracy głównie kieruję się podejściem ACT, które oparte jest na akceptacji, zaangażowaniu, współczuciu, uważności. Korzystam również z technik CBT i TSR. Zawodowo i prywatnie otwieram się również na inne nurty - CFT, FAP. Techniki są jednak tylko częścią procesu, najważniejszym aspektem pracy jest dla mnie holistyczne ujmowanie każdej osoby, uznanie jej wyjątkowości oraz współtworzenie szytego na miarę procesu.

Co jest dla mnie ważne?

W pracy z drugim człowiekiem szczególnie ważna jest dla mnie relacja oparta na zaufaniu, szacunku, współpracy. Kieruję się otwartością i akceptacją wszelkich różnorodności. Towarzyszę przy procesie zmiany, koncentrując się na rozwiązaniach, zasobach, odnajdywaniu oraz wzmacnianiu tego, co przybliża do ,,życia wartego przeżycia” pomimo doświadczanych trudności. 

Obszary wsparcia

 • wspieram osoby doświadczające: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji, obniżonego nastroju
 • wspieram osoby LGBT+
 • prowadzę interwencję kryzysową w sytuacji przemocy, żałoby, myśli rezygnacyjnych oraz szeroko rozumianego kryzysu

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu, jednolite studia magisterskie: psychologia, specjalności: kliniczna, biznesowa
 • Roczne Studium Interwencji Kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym ITPB (w trakcie)

Szkolenia:

 • „Rozmowy terapeutyczne budujące akceptację i zaangażowanie. Praktyczny i pogłębiony kurs terapii ACT” (Sabina Sadecka)
 • ,,Zastosowanie terapii akceptacji i zaangażowania w coachingu” (Sabina Sadecka)
 • Niezbędnik terapeuty ACT: konceptualizacja przypadku, planowanie interwencji, przebieg terapii (Sabina Sadecka)
 • „Terapia bezsenności w ujęciu terapii ACT” (Sabina Sadecka)
 • "Nurt akceptacji i zaangażowania w terapii psychozy" (Sabina Sadecka)
 • „Terapia akceptacji i zaangażowania w zaburzeniach osobowości” (Sabina Sadecka)
 • "Jak psychoterapia może pomóc, gdy niedomaga ciało. Terapia ACT w somatycznych chorobach przewlekłych i chronicznym bólu" (Sabina Sadecka)
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej. Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość (Matthew M. Skinty)
 • Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, I Stopień (Integri TSR)
 • Zastosowanie modelu ACT do relacji interpersonalnych (Sheri Turrnel)
 • Jak być terapeutką LGBT+ friendly? (Dominik Haak)
 • Dialektyczna terapia behawioralna w pracy z młodzieżą (DBT-A) (Magdalena Skuza)
 • Pacjent psychotyczny w gabinecie (Katarzyna Prot-Klinger)
 • Jak rozmawiać z pacjentem o jego seksualności? (Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz)
 • Pomiędzy skrajnościami - praca terapeutyczna z klientem z zaburzeniami osobowości typu borderline (Magdalena Rachublińska)
 • Pacjent z doświadczeniem traumy z dzieciństwa (Izabela Barton-Smoczyńska)
 • Jak pracować z osobami po poronieniu i okołoporodowej stracie dziecka? (Anna Nowak, Michał Feldman)
 • Depresja dzieci, młodzieży, dorosłych - techniki pracy terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym (Ewa Wilk, Elżbieta Płońska)
 • Podstawy diagnozy zaburzeń seksualnych, techniki nurtu CBT (Sylwia Jarosz)
 • Techniki poznawczo-behawioralne w pracy z pacjentem dorosłym (Beata Kamińczyk)
 • OCD- Praca psychoterapeutyczna z osobą przejawiającą zaburzenia kompulsyjno-obsesywne w nurcie poznawczo-behawioralnym (Ewa Wilk, Elżbieta Płońska)
 • Fobia społeczna - praca psychoterapeutyczna z osobą przejawiającą lęk społeczny w nurcie poznawczo-behawioralnym (Ewa Wilk, Elżbieta Płońska)
 • Zaburzenia lękowe - podstawy pracy w nurcie poznawczo- behawioralnym (Katarzyna Kowalska)
 • Praca terapeutyczna z klientem doświadczającym trudności w związku miłosnym (Magdalena Rachubińska)
 • Trenerka TUS I i II stopień (Studio Psychologiczne - Joanna Węglarz)
 • Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna bulimii i kompulsyjnego objadania się w nurcie poznawczo-behawioralnym (Katarzyna Kowalska)
 • Lęk mnie bierze -praca psychoterapeutyczna z pacjentem przejawiającym lęk napadowy w nurcie poznawczo-behawioralnym (Ewa Wilk, Elżbieta Płońska)
 • Techniki CBT w pracy terapeutycznej z młodzieżą (Małgorzata Kaczmarek)

 

Doświadczenie w pracy zdobywałam pracując wolontaryjnie na Ogólnym Oddziale Psychiatrycznym w Ostrowie Wielkopolskim, Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce oraz jako wolontariuszka fundacji Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego wspierając osoby doświadczające trudności na tle zdrowia psychicznego oraz pełniąc rolę koordynatorki Zespołu Rekrutacji. Obecnie pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi w Ostrowie Wielkopolskim prowadząc poradnictwo psychologiczne oraz interwencje kryzysową.


POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW