Justyna Janus

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Czwartek
konsultacje online, psychoterapeuta dorosłych
Języki: Polski, Angielski

Jestem psycholożką oraz certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (cer. 1067). Otrzymałam wyróżnienie na zakończenie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Prowadzę terapię indywidualną dorosłych, w języku polskim i angielskim. Pracuję jako wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Moja praca z Pacjentem oparta jest na autentycznej relacji, w której zaufanie i szacunek są podstawą do stosowania uznanych technik terapeutycznych.

Jak pracuję?

W pracy z pacjentem korzystam z podejścia poznawczo-behawioralnego oraz terapii schematu, w której duży nacisk kładzie się na podstawowe potrzeby człowieka i relację terapeutyczną.

Co jest dla mnie ważne?

W terapii najważniejsza jest dla mnie relacja z Pacjentem, by móc na jej gruncie wspólnie ustalić cele terapeutyczne. Dążę do tego, by Pacjent rozpoznał zasoby jakie już posiada by poradzić sobie z trudnościami i nabył te, które przyczynią się do poprawy jakości życia. Plan terapii tworzony jest w atmosferze współpracy w odpowiedzi na indywidualne trudności zgłaszane przez klienta.

Obszary wsparcia

• prowadzę psychoterapię osób cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, agorafobia, fobia społeczna, napady paniki, lęk uogólniony, nerwica natręctw OCD, PTSD),

• wspieram osoby doświadczające trudności w relacjach z innymi, pragnących pogłębić rozwój osobisty,

• oferuję wsparcie dla osób przeżywających kryzys psychologiczny związany z nagłą, trudną sytuacją życiową,

• prowadzę psychoterapię osób doświadczających objawów stresu pourazowego

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 • zaburzenia afektywne (depresja, ChAD),
 • zaburzenia pourazowe - wsparcie osób po doświadczeniu traumy (wypadek komunikacyjny, napaść, sytuacje zagrożenia życia),
 • zaburzenia osobowości,
 • kryzys emocjonalny – problem w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji,
 • zaburzenia snu (bezsenność, zaburzony rytm dobowy),
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, objadanie, anoreksja),
 • trudności w określeniu/akceptacji orientacji seksualnej lub identyfikacji płciowej,
 • wsparcie osób LGBT,
 • wsparcie osób doświadczających: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji,
 • praca z osobami pragnącymi pogłębić swój rozwój osobisty/ samorozwój,
 • praca z osobami zmagającymi się z przewlekłym bólem,
 • okołoporodowe zaburzenia nastroju, depresja poporodowa,
 • praca z osobami o niskiej samoocenie,
 • podejmowanie trudnych decyzji,
 • praca z pacjentem z objawami psychosomatycznymi (np. pacjent kardiologiczny, jelito drażliwe itp.)

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
 • Wyższa Szkoła Bankowa, Podyplomowe Studia Pedagogiczne
 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, studia magisterskie, Psychologia, Specjalność: psychologia kliniczna

Szkolenia:

 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość M.M. Skinta
 • Terapia akceptacji i zaangażowania w żałobie Ray Owen
 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) Thimothy Gordon
 • Terapia akceptacji i zaangażowania w żałobie prow. przez dr R. Owen
 • „Problemy zdrowia psychicznego młodzieży”
 • „Szkolenie specjalizacyjne – metody diagnozy neuropsychologicznej”
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa Uniwersytet SWPS prowadzone przez prof. Cory Newman
 • Światowy Kongres Terapii Poznawczej i Behawioralnej WCBCT w Berlinie 17-20.07.2019r
 • 45. Zjazd Psychiatrów Polskich PTP: Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne

Doświadczenie zawodowe:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" w Spalicach
 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu (dydaktyk)
 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu (projekt naukowo-badawczy „Pomóc młodzieży w kryzysie”)
 • Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie (psycholog)
 • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu (oddział psychiatryczny dzienny i całodobowy)
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie (oddział uzależnień bliżej

niesklasyfikowanych, oddział psychiatryczny całodobowy)

 • Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
 • Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym we Wrocławiu

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW