Katarzyna Borycka

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Wtorek
konsultacje online, psycholog dorosłych, psychoterapeuta dorosłych, Psycholog
Języki: Polski

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym wykorzystując elementy terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz terapii schematu. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Szczególną uwagę poświęcam nawiązaniu relacji terapeutycznej opartej na szacunku, akceptacji i współpracy. W swojej pracy kieruję się zasadami etyki i kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty, poddaję się regularnej superwizji.

Jak pracuję?

W swojej pracy korzystam z podejścia poznawczo- behawioralnego,  opieram się na metodach tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej w szczególności Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Terapii Schematów. Uczestniczę w wielu szkoleniach, kursach i konferencjach dotyczących zdrowia psychicznego oraz sukcesywnie podnoszę swoje kwalifikacje

Co jest dla mnie ważne?

Akceptacja, działania, wartości, potrzeby, współpraca oraz zmiana - to wartości którymi kieruje się w swojej pracy. Relacja z klientem jest dla mnie podstawą procesu terapeutycznego.

Obszary wsparcia

-prowadzę terapię CBT depresji, zaburzenia lękowego uogólnionego, fobii społecznej, zespołu lęku napadowego, zaburzenia obsesyjno – kompulsywnego, zaburzenia stresu pourazowego, a także bezsenności;

-wspieram osoby doświadczające problemów życiowych, zmagających się z przewlekłym stresem, znajdujących się w kryzysie;

-pracuję z osobami cierpiącymi z powodu obniżonej samooceny,  braku motywacji, jak i borykającym się  z trudnościami w nawiązywaniu relacji,  mające trudności w komunikacji.

Wykształcenie :

 • Szkoła Psychoterapii Behawioralno - Poznawczej Uniwersytetu SWPS - czteroletnie studia podyplomowe w psychoterapii poznawczo-behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel oraz dr Ewy Pragłowskiej- rozpoczęcie procesu certyfikacji PTTPB
 • Duński Uniwersytet Ludowy Nørgaards Højskole - stypendium międzynarodowe - blok komunikacyjno- artystyczny
 • Uniwersytet SWPS - studia podyplomowe - Psychologia transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Uniwersytet Łódzki - studia magisterskie - psychologia zdrowia i kliniczna

Szkolenia:

 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość -Matthew Menayas Skinta
 • Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w żałobie - Ray Owen
 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) - Timothy Gordon
 • Certyfikat udziału w II Kongresie Suicydologicznym organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia oraz Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • „Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii” realizowane ze środków Ministerstwa Zdrowia  w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych; Instytut Matki i Dziecka
 • Certyfikat udziału w XXX Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz II Międzynarodowej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie
 • Szkolenie: „Diagnoza funkcjonowania młodzieży i dorosłych z  zaburzeniami rozwoju TTAP/AAPEP”
 • Szkolenie: “Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń depresyjnych i lękowych”; Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Kurs Trenerski I stopnia zorganizowanym przez Fundację 11 Muz Innowacje w Kulturze (50 h warsztatów)
 • Psycholog w Projekcie „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Centrum Zdrowia Psychicznego +; Wrocław
 • Psycholog  w Poradnii Zdrowia Psychicznego Centrum Zdrowia Psychicznego +; Wrocław
 • Psycholog  w Projekcie „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko - wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” realizowanego przez Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. w Łodzi
 • Psycholog w Clinic JiM Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu – Oddział    Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Fundacji JiM w Łodzi
 • Psycholog w Centrum Medycznym Poradnii JuniorMed; Konsultacje psychologiczne, diagnostyka, prowadzenie treningów umiejętności społecznych
 • Psycholog w projekcie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” realizowanym w ramach projektu „Opiekuńcza Łódź” finansowanym ze środków Unii Europejskiej realizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz  Zdrowia Psychicznego„ Dla Rodziny”
 • Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych w projekcie „Tu nie chodzi o jedzenie” z zakresu wczesnej interwencji oraz profilaktyki zaburzeń odżywiania dla grona pedagogicznego realizowanych przez Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania z siedzibą we Wrocławiu współfinansowanym przez Ministerstwo Zdrowia.
 • Psycholog w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Aleksandrowie Łódzkim

 


POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW