Natalia Łukaszuk

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Piątek
konsultacje online, psychoterapeuta dorosłych
Języki: Polski, Angielski

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką w nurcie humanistycznym. W życiu najważniejsze są dla mnie autentyczne relacje – ze sobą, z innymi, z przyrodą i światem. Wartości, na których opiera się podejście humanistyczne, takie jak empatia, szacunek, autentyczność i dostrzeganie wartości w każdym człowieku, są mi bardzo bliskie. Głęboko wierzę, że bycie prawdziwie wysłuchanymi, zrozumianymi i zaakceptowanymi takimi, jakimi jesteśmy, może odmienić nasze życie. Moim celem w terapii nie jest „naprawienie” Ciebie, ale stworzenie wspierającej atmosfery, w której poczujesz, że możesz podzielić się ze mną trudnymi doświadczeniami. Moim celem jest pomóc Ci skontaktować się z Twoimi emocjami i wartościami oraz pomóc Ci odnaleźć siłę i motywację to wcielania swoich celów w życie.

Jak pracuję?

Pracuję w nurcie humanistycznym, wykorzystują także elementy metody - focusing.

Obszary wsparcia

 • wspieram osoby po doświadczeniu traumy (wypadek komunikacyjny, napaść, sytuacje zagrożenia życia),
 • pracuję z osobami w kryzysie emocjonalnym zmagającymi się z trudnościami w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji,
 • wspieram osoby LGBT,
 • pomagam w drodze do odnalezienia poczucia sensu i celu w życiu

CZYTAJ WIĘCEJ

 • zaburzenia afektywne (depresja, ChAD),
 • zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, napady paniki, fobie),
 • zaburzenia pourazowe wsparcie osób po doświadczeniu traumy (wypadek komunikacyjny, napaść, sytuacje zagrożenia życia),
 • kryzys emocjonalny problem w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji,
 • trudności w określeniu/akceptacji orientacji seksualnej lub identyfikacji płciowej,
 • trudności w adaptacji kulturowej,
 • wsparcie osób LGBT,
 • interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy, rozwodu, żałoby, myśli rezygnacyjnych,
 • wsparcie osób doświadczających: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji,
 • praca z osobami pragnącymi pogłębić swój rozwój osobisty / samorozwój,
 • terapia osób współuzależnionych oraz DDA,
 • myśli samobójcze, samookaleczanie,
 • mobbing i trudności w pracy,
 • nadawanie sensu i poszukiwanie celu w życiu,
 • praca z osobami o niskiej samoocenie,
 • podejmowanie trudnych decyzji,
 • praca z pacjentem z objawami psychosomatycznymi (np. pacjent kardiologiczny, jelito drażliwe itp.)

Wykształcenie:

 • Absolwentka studiów podyplomowych z Psychoterapii Humanistycznej (University of Strathclyde)
 • Certyfikat umiejętności psychoterapeutycznych (University of Starthclyde)
 • Absolwentka studiów magisterskich z Psychologii (Uniwersytet SWPS, Wrocław)

Szkolenia:

 • Specjalistyczny kurs o żałobie i stracie (Cruse Bereavement Care, Glasgow, UK)
 • Certyfikat umiejętności Focusingu – Moduł 1-5 (Certyfikat Brytyjskiego Towarzystwa Focusingu online)
 • Kurs interwencji i prewencji samobójstw (ASIST I safeTALK, Szkocja)
 • Kurs Mindfullnes wspomagający redukcję stresu
 • Kurs pracy z traumą – techniki odnajdywanie zasobów w ciele
 • Kurs tworzenia poczucia bezpieczeństwa klienta w terapii
 • Konferencja Terapii Stabilizującej dla osób z traumą – uzależnienia, zaburzenia odżywiania, samookaleczanie
 • Konferencja o wspieraniu zdrowia fizycznego i psychicznego osób transpłciowych
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość – M. M. Skinta

Doświadczenie zawodowe:

 • REACH Community Health Project Scotland – Psychoterapia w języku polskim i angielskim dla osób z mniejszości narodowych i etnicznych
 • Scottish Association for Mental Health – wspieranie osób z diagnozą zaburzeń psychicznych w ramach opieki środowiskowej
 • Klinika Badań nad Skutecznością Psychoterapii na Uniwersytecie Strathclyde – Psychoterapeuta i pracownik naukowy
 • Cruse Berevement Care Scotland – Psychoterapeuta wspierający osoby przeżywającę żałobę

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW