Olga Wojnarowicz

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Wtorek
psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychodietetyk, Psycholog
Języki: Polski

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, biegłym sądowym, psychodietetykiem. W swoich działaniach łączę wiedzę psychologiczną, dietetyczną i terapeutyczną. Wyznaję holistyczne podejście do człowieka. Prywatnie lubuję się w literaturze fantasy, a w wolnych chwilach śpiewam. W tym momencie cały czas wolny poświęcam mojemu niedawno narodzonemu synowi.

Jak pracuję?

W swoich działaniach łączę wiedzę psychologiczną, dietetyczną i terapeutyczną. Ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT), ale w pracy z klientem wykorzystuję również elementy dialektycznej terapii behawioralnej (DBT) oraz techniki mindfulness.

Co jest dla mnie ważne?

W pracy terapeutycznej ważne jest dla mnie zaangażowanie, autentyczność i bezpośredniość. Istotna jest dla mnie koncentracja na celu jaki klient chce osiągnąć. Wspólnie z klientem pracuję nad trudnościami związanymi z wprowadzeniem zmian prozdrowotnych zarówno w obszarze zdrowia psychicznego jak i w zmianach w stylu życia. Pomagam wychodzić ze sztywnych ram, które ograniczają życie.

Obszary wsparcia

 • prowadzę psychoterapię zaburzeń nastroju w tym depresji i  zaburzeń lękowych, nerwicy (fobie, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, lęk o zdrowie),
 • udzielam pomocy osobom doświadczającym trudności w relacjach społecznych (partnerskich, rodzinnych),
 • wspieram terapeutycznie osoby pogrążone w kryzysie osobistym, z obniżoną samooceną, spadkiem motywacji,
 • udzielam konsultacji psychodietetycznych dla osób borykających się z trudnościami związanymi m.in. z jedzeniem emocjonalnym, brakiem motywacji do utrzymania zdrowej diety; zaburzenia odżywiania (bulimia, objadanie, anoreksja).

CZYTAJ WIĘCEJ

 • zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, napady paniki, fobie),
 • zaburzenia pourazowe wsparcie osób po doświadczeniu traumy (wypadek komunikacyjny, napaść, sytuacje zagrożenia życia),
 • zaburzenia osobowości,
 • kryzys emocjonalny problem w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji,
 • zaburzenia snu (bezsenność, zaburzony rytm dobowy),
 • interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy, rozwodu, żałoby, myśli rezygnacyjnych,
 • wsparcie osób doświadczających: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji,
 • wsparcie rodziców w zakresie wzmacniania kompetencji wychowawczych,
 • terapia dzieci i młodzieży zmagających się z: nieśmiałością, lękiem, depresją, fobią, napadami paniki, trudnościami w kontroli impulsów, agresji i złości, zaniżoną samooceną,
 • zaburzenia rozwojowe,
 • rozwój psychospołeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • diagnoza psychologiczna (badania funkcji poznawczych, intelektu, osobowości),
 • praca z osobami o niskiej samoocenie, podejmowanie trudnych decyzji,
 • praca z pacjentem z objawami psychosomatycznymi (np. pacjent kardiologiczny, jelito drażliwe itp.)

Wykształcenie:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej (nr certyfikatu 828)
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa – Przygotowanie Pedagogiczne
 • Studia Podyplomowe Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Psychodietetyka
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS ( dawniej Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) we Wrocławiu, psychologia, specjalność psychologia kliniczna oraz psychologia marketingu i zarządzania

Szkolenia:

 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP – cz. 1 i cz. 2 – Matthew Menayas Skinta
 • Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki – Joseph Ciarrochi
 • Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość – M.M. Skinta
 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) – Thimothy Gordon
 • Psychodietetyka, terapia zaburzeń odżywiania w ujęciu terapii systemowej, budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą.
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa – Uniwersytet SWPS, prowadzone przez prof. Cory Newman
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej: Diagnoza w praktyce
 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii: Terapia zaburzeń odżywiania w ujęciu terapii systemowej
 • NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia w Pieszycach; Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
 • Stowarzyszenie “Świat nadziei”
 • Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie
 • Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Wójcicach
 • Urząd miasta Bielawa – prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW