Paulina Celej

Ogólne informacje

Wrocław Centrum:
Wtorek
konsultacje rodzicielskie, Psycholog
Języki: Polski

Jestem psychologiem, specjalizuję się w obszarze psychologii dzieci i młodzieży. Jestem mamą trzyletniej dziewczynki. Doświadczenie bycia rodzicem jest dla mnie bardzo rozwojowym czasem, także zawodowo. Lubię wspierać innych rodziców w wyzwaniach, jakie stawia przed nimi rodzicielstwo. Ukończyłam kurs Rodzicielstwo bliskości dla specjalistów, dzięki któremu rozwinęłam i wciąż rozwijam swój warsztat pracy. Bliskie są mi idee Porozumienia bez przemocy i pedagogika Jespera Juula. Na co dzień udzielam konsultacji psychologicznych i pracuję jako psycholog w edukacji alternatywnej.

Jak pracuję?

Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (CBT). W swojej pracy staram się dobrać techniki, które pozwolą moim klientom osiągnąć swoje cele, dlatego chętnie korzystam z elementów terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) oraz mindfulness. Ważnym elementem jest również dla mnie Rodzicielstwo Bliskości, Porozumienie bez Przemocy oraz Pedagogika Jaspera Juula.

Co jest dla mnie ważne?

Nie oceniam, wspieram, pytam i wspólnie z rodzicem szukam optymalnego rozwiązania. W pracy ważna jest dla mnie autentyczność, empatia jak również atmosfera akceptacji i zrozumienia. Nie wierzę w uniwersalne podejście do terapii i życia w ogóle dlatego swoją pracę dostosowuje do konkretnych potrzeb klienta.

Obszary wsparcia

  • wspieram rodziców w zakresie wzmacniania kompetencji wychowawczych, w budowaniu bezwarunkowych relacji z dziećmi, w odchodzeniu od systemu nagród i kar, w szeroko rozumianych kryzysach wychowawczych,
  • pracuję w obszarze rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • pomagam w rozumieniu dziecięcych emocji i zachowania,
  • wspieram osoby doświadczające: trudności w relacjach, niskiej samooceny, spadku motywacji

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prowadzę konsultacje dla rodziców, w ramach których wspólnie poszukujemy odpowiedzi na wiele pytań, poniższe nie wyczerpują oczywiście wszystkich rodzicielskich potrzeb:

- jak budować relacje oparte na szacunku i empatii?
- czy to co robi dziecko jest normalne?
- jak radzić sobie z trudnymi dla nas emocjami i zachowaniami dzieci?
- jak wspierać dzieci w przeżywaniu złości?
- jak wspierać dzieci w przeżywaniu lęku?
- jak wspierać samoregulację emocjonalną wszystkich członków rodziny?
- jak zachowanie dziecka ma się do tzw. normy rozwojowej?
- czy potrzebna jest pomoc innego specjalisty?
- jak wspierać komunikację z dzieckiem?
- jak dbać o siebie, będąc rodzicem?
- czym są granice, gdzie ich szukać jak je wyznaczać?
- jak radzić sobie z bezradnością i wypaleniem?
- czy jestem dobrym rodzicem? :-)
- jak pomóc sobie w byciu rodzicem?
- dlaczego czasem jest tak trudno?

Wykształcenie:

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, studia magisterskie, Psychologia, Specjalność: psychologia kliniczna
Roczne Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa
Rodzicielstwo Bliskości dla profesjonalistów, Bliskie Miejsce, Warszawa

Szkolenia:

Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Diagnoza osób ze spektrum autyzmu. Profil psychoedukacyjny PEP-R Schoplera
Stosowana Analiza Zachowania w pracy z osobami z autyzmem, Centrum Terapii Behawioralnej, Kraków
Rysunkowe metody projekcyjne
Metoda Kids' Skills - "Dam radę!", Laboratorium Edukacji i Terapii SR, Warszawa
Pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie
Kursy dla profesjonalistów online: Relacja, regulacja, rozwój; Relacja bez kar i nagród

Autorska Szkoła Podstawowa “Navigo”
Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi
Niepubliczna Szkoła Terapii dla dzieci z autyzmem


POZNAJ POZOSTAŁYCH SPECJALISTÓW