Pisemna opinia psychologiczna (koszt uzależniony od zakresu diagnozy)