Kontynuujemy spotkania superwizyjne w ITPB i ruszamy z zapisami.
Superwizje poprowadzi Aleksandra Augustyn.

Superwizje grupowe (około 5 osób) będą się odbywać co 2 miesiące.

Rozpoczynamy cykl zajęć dla uczniów w wieku 7-9 lat.Trening Zastępowania Agresji opracowano w celu ograniczenia impulsywnego wyrażania złości wśród dzieci i młodzieży, a także by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w szkole i uczyć dzieci dobrych strategii regulacji emocji.  W ramach zajęć uczniowie będą ćwiczyć nowe, bardziej konstruktywne zachowania oraz uczą się podejmowania decyzji dotyczących własnych reakcji. 

Jeżeli jesteś psychologiem i dopiero wkraczasz na ścieżkę zawodową lub rozpocząłeś już pracę w miejscu, w którym trudno o merytoryczne wsparcie, zapraszamy do grupy mentorsko-superwizyjnej prowadzonej przez dr Natalię Liszewską i Artura Kłosa. Motywacją stworzenia tej grupy jest chęć dzielenia się doświadczeniem i wiedzą oraz wzmacnianie więzi i współpracy między specjalistami. Struktura spotkań będzie dopasowywana do potrzeb uczestników z pewnością znajdzie się przestrzeń na: rozmowę o konkretnych trudnościach jakie doświadczacie w pracy, prezentowanie określonych technik pracy z klientami, elementy wsparcia w duchu self-compassion, wymianę wiedzy i nawiązanie wzmacniających relacji.

Zapraszamy Rodziców w podróż do świata pełnego akceptacji, autentycznych relacji, merytorycznego wsparcia i poczucia wspólnoty. Grupa dla rodziców powstała  by dzielić się profesjonalną wiedzą, doświadczeniem i wsparciem. Dla dzieci przewidziane są  równoległe warsztaty z akceptacji, emocji, uważności, medytacji. Poruszymy takie tematy jak: 

Jak budować relacje oparte na szacunku i empatii?

Jak w morzu „spraw ważnych” zobaczyć siebie i własne potrzeby?

Jak radzić sobie z trudnymi dla nas emocjami i zachowaniami dzieci?

I wiele, wiele innych…Tematyka będzie dopasowana do potrzeb rodziców.