lgbt+

Instytut Terapii Poznawczo – Behawioralnej jest miejscem pełnym szacunku dla każdej osoby.
Nasi specjaliści prezentują postawę względem osób LGBT+ opartą na otwartości, akceptacji i współczesnej wiedzy opartej na nauce.

Jako psycholodzy, naukowcy, seksuolodzy kierujemy się rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

“Polskie Towarzystwo Seksuologiczne uznaje niezbywalne prawo każdego człowieka do tworzenia bliskich, wolnych od przemocy i przymusu relacji, opartych na dobrowolności i zgodnych z wyznawanymi wartościami, przekonaniami i potrzebami partnerów. Relacje te mogą w zależności od osobistych historii, potrzeb, doświadczeń i preferencji przyjmować różnorodne postaci.”