Nasze działania

Głównym obszarem działań jest wsparcie poprzez psychoterapię oraz szkolenia i superwizje dla specjalistów. W ramach ITPB ważna jest dla nas również działalność społeczna i naukowa.


UDZIELAMY SIĘ SPOŁECZNIE

Regularnie angażujemy się w różnego rodzaju projekty mające umożliwić:

- szerszy dostęp osobom w szczególnie trudnej sytuacji do profesjonalnego wsparcia,

- wymianę wiedzy i doświadczeń w środowisku psychologów,

- rozwój nauki i szerzenie merytorycznej wiedzy z zakresu psychoterapii.

Terapeuci dla LGBT+

Zapraszamy na darmowe konsultacje dla osób LGBT+ w trudnej sytuacji życiowej oraz dla ich bliskich. W ramach akcji oferujemy danej osobie konsultację z psychologiem, który udzieli podstawowej pomocy psychologicznej i pomoże zaproponować odpowiednią formę dalszego wsparcia.

Twarze depresji

Bezpłatne konsultacje dla osób zmagających się z depresją i ich bliskich realizowane w czasie Kampanii „Twarze Depresji” Nie Oceniam. Akceptuję.
http://twarzedepresji.pl/


WSPÓŁPRACUJEMY

PoAmputacji – działamy z Fundacją Moc Pomocy

Mamy przyjemność być częścią niezwykłego programu pomocy osobom po amputacji. Czujemy wielką chęć działania i wdzięczność za możliwość współpracy z osobami, dla których wsparcie drugiego człowieka stanowi taką samą wartość jak dla nas.

Autorska Szkoła Podstawowa NAVIGO – prowadzimy trening ART dla uczniów

W ramach współpracy ze szkołą Navigo, nasi terapeuci prowadzą Trening Zastępowania Agresji (ART) dla uczniów klas 1-3.

Centrum ORGIN Otwock – wspieramy klientów centrum w ich rehabiliacji

Nasi terapeuci prowadzą konsultacje dla klientów Centrum Origin w trakcie ich rehabilitacji, niosąc pomoc i wsparcie.

Centrum Rehabilitacji MODUS – wspieramy i konsultujemy klientów centrum

Współpracujemy z Centrum Modus by nasi terapeuci mogli nieść pomoc klinetom, którzy potrzebują wsparcia.

DrogaJa

Wspólnie wspieramy i motywujemy osoby do zmiany w kierunku życia jakim chcą żyć.
Szerzymy dostęp do współczesnej wiedzy psychotearputycznej.
Oswajamy i przybliżamy temat psychoterapii.


Tworzymy naukę

Artykuły w czasopismach naukowych

Liszewska N., Urbańska L.: Poznawczo-behawioralna psychoterapia osób z PTSD po doświadczeniach przemocy ze strony partnera - przegląd programów terapii, w: Psychoterapia, vol. 1 (188), 2019, ss. 19-28, DOI:10.12740/PT/103861

Radtke T., Liszewska N., Horodyska K., Boberska M., Łuszczyńska A.: Cooking together: The IKEA effect on family vegetable intake, w: British Journal of Health Psychology, nr 24, 2019, ss. 896-912, DOI:10.1111/bjhp.12385

Liszewska N., Scholz U., Radtke T., Horodyska K., Łuszczyńska A.: Association between Children's Physical Activity and Parental Practices Enhancing Children's Physical Activity: The Moderating Effects of Children's BMI z-Score, w: Frontiers in Psychology, vol. 8:2359, 2018, ss. 1-9, DOI:10.3389/fpsyg.2017.02359

Liszewska N., Scholz U., Radtke T., Horodyska K., Łuszczyńska A.: Bi-directional associations between parental feeding practices and children's body mass in parent-child dyads, w: Appetite, nr 129, 2018, ss. 192-197, DOI:10.1016/j.appet. 2018.07.011

Horodyska K., Boberska M., Knoll N., Liszewska N., Łuszczyńska A.: What matters, parental or child perceptions of physical activity facilities? A prospective parent-child study explaining physical activity and body fat among children, w: Psychology of Sport and Exercise, vol. 34, 2017, ss. 39-46, DOI:10.1016/j.psychsport.2017.09.007

Liszewska N., Horodyska K., Banik A., Liszewski M., Łuszczyńska A.: Znaczenie praktyk rodzicielskich regulujących dietę dziecka względem jego masy ciała i stosowanej diety. Badania diad rodzic-dziecko, w: Psychologia Rozwojowa, vol. 22, nr 4, 2017, ss. 29-40, DOI:10.4467/20843879PR.17.020.8066

Łuszczyńska A., Zarychta K., Horodyska K., Liszewska N., Gancarczyk A.: Functional perfectionism and healthy behaviors: The longitudinal relationships between the dimensions of perfectionism, nutrition behavior, and physical activity moderated by gender, w: Current Issues in Personality Psychology, vol. 3, nr 2, 2015, ss. 84-93, DOI:10.5114/cipp. 2015.52085

Łuszczyńska A., Horodyska K., Zarychta K., Liszewska N., Knoll N.: Planning and self-efficacy interventions encouraging replacing energy-dense foods intake with fruit and vegetable: A longitudinal experimental study, w: Psychology & Health, vol. 31, nr 1, 2015, ss. 40-64, DOI:10.1080/08870446.2015.1070156

Łuszczyńska A., de Wit J., de Vet E., Januszewicz A., Liszewska N.: At-Home Environment, Out-of-Home Environment, Snacks and Sweetened Beverages Intake in Preadolescence, Early and Mid-Adolescence: The Interplay Between Environment and Self-Regulation, w: Journal of Youth and Adolescence, vol. 42, 2013, ss. 1873-1883, DOI:doi: 10.1007 /s10964-013-9908-6

Szczepańska W., Scholz U., Liszewska N., Łuszczyńska A.: Social and cognitive predictors of fruit and vegetable intake among adolescents: The context of changes in body weight, w: Journal of Health Psychology, SAGE, vol. 18, nr 5, 2013, ss. 667-679, DOI:10.1177/1359105312437434

Badania

Udział w międzynarodowym projekcie badawczym E-COMPARED: europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. To nowy projekt terapii łączącej wiedzę psychologiczną z platformą internetową i aplikacją mobilną.
https://www.e-compared.eu/

Aktywność fizyczna i jakość życia: badania diadyczne w kontekście formułowania planów indywidualnych, diadycznych i kolaboracyjnych
http://aktywnediady.pl/

Wpływ interwencji opartych na założeniach ACT (Acceptance and Commitment Therapy) na poziom lęku i depresji w grupie adolescentów.
[FNP/MISTRZ/9/2011] Zachowania zdrowotne w cyklu Życia. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Łuszczyńska Aleksandra, aluszczynska@swps.edu.pl , data rozpoczęcia 01-01-2012, data zakończenia 31-12-2014, FNP/MISTRZ/9/2011, Zakończony

Psychospołeczne determinanty zmiany diety, masy ciała i aktywności fizycznej dzieci. Badania diad rodzic - dziecko.. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Liszewska Natalia, nliszewska1@swps.edu.pl , data wniosku 15-03-2013, data rozpoczęcia 01-10-2013, data zakończenia 01-03-2015, 2013/08/T/HS6/00837, Zakończony

Regulacja wewnętrzna, makro- i mikro-środowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO w badaniach diad dziecko-rodzic. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Łuszczyńska Aleksandra, aluszczynska@swps.edu.pl , data rozpoczęcia 06-10-2011, data zakończenia 05-10-2015, N N106 1222 40,
Self-Regulation, w: Journal of Youth and Adolescence, vol. 42, 2013, ss. 1873-1883, DOI:doi: 10.1007 /s10964-013-9908-6

Szczepańska W., Scholz U., Liszewska N., Łuszczyńska A.: Social and cognitive predictors of fruit and vegetable intake among adolescents: The context of changes in body weight, w: Journal of Health Psychology, SAGE, vol. 18, nr 5, 2013, ss. 667-679, DOI:10.1177/1359105312437434

European-Comparative Effectiveness
Research on Online Depression Treatment