Centrum ORGIN Otwock – wspieramy klientów centrum w ich rehabiliacji

W ramach współpracu Nasi terapeuci i psycholodzy udzielają konsultacji dla osób w trakcie rehabilitacji neurologicznej.