Diagnoza ADHD u dorosłych

Na początek – to co najważniejsze w procesie diagnozy?

Profesjonalny, dokładny i etyczny proces diagnozy ADHD jest priorytetem, ponieważ umożliwia określenie odpowiedniej i indywidualnie dopasowanej do potrzeb danej osoby formy wsparcia, a przez to poprawę komfortu życia.

Z doświadczenia wiemy, że proces diagnozy i spotkanie z psychologiem może budzić pewien niepokój, dlatego kluczowe jest dla nas, aby klient podczas diagnozy czuł się bezpiecznie i komfortowo.  Stworzenie bezpiecznej, transparentnej, pełnej akceptacji i otwartości atmosfery podczas całego procesu diagnozy jest dla nas priorytetem.

Czego możesz się spodziewać podczas konsultacji diagnostycznych? 

W pierwszym etapie diagnozy psycholog przeprowadza obszerny wywiad kliniczny, który stanowi tło do poznania funkcjonowania osoby badanej w różnych kontekstach i na przestrzeni lat.

W procesie diagnozy dorosłych używany jest ustrukturyzowany wywiad kliniczny DIVA-5 oraz przeprowadzana jest pełna diagnostyka różnicowa (czyli określenie znaczenia innych potencjalnych współwystępujących trudności, zaburzeń).

W niektórych przypadkach, celem poszerzenia wywiadu, do diagnozy zapraszamy również bliskich np. rodziców, partnera/kę osoby badanej. Oczywiście taka sytuacja ma miejsce, gdy istnieje taka możliwość i gdy jest uzasadniona klinicznie (np. znaczne luki w pamięci) oraz gdy klient wyraża na to zgodę.  

Ważne jest dla nas holistyczne ujęcie funkcjonowania danej osoby, dlatego w ramach procesu diagnostycznego istotne jest także wykluczenie organicznego/somatycznego tła doświadczanych trudności. W odniesieniu do indywidualnej sytuacji klienta, psycholog może poprosić o dostarczenie dokumentacji medycznej mogącej mieć związek z objawami ADHD lub zaproponować wykonanie badań laboratoryjnych lub dodatkowych specjalistycznych konsultacji np. z neurologiem.

A co dalej?

Diagnoza wieńczona jest wyjaśnieniem otrzymanych wyników, przedstawieniem możliwości terapeutycznych, a także oddaniem zaświadczenia o przebytym procesie diagnostycznym. Na wniosek badanego możliwe jest również wydanie pełnej opinii psychologicznej z zaleceniami. W ostatnim kroku kierujemy daną osobę do lekarza psychiatry, celem uzyskania rozpoznania medycznego i ewentualnego podjęcia farmakoterapii. 

Jak możesz przygotować się na pierwsze spotkanie?

Pierwsze spotkanie nie wymaga szczególnego przygotowania. To co może być pomocne, to przyniesienie dotychczasowej dokumentacji medycznej, która może mieć związek z obszarem ADHD, a także określenie najbardziej utrudniających funkcjonowanie objawów. O wszelkich dodatkowych potrzebnych informacjach psycholog będzie na bieżąco informował.

Ile trwa diagnoza ADHD?

Pełny profesjonalny proces diagnostyczny ADHD obejmuje zazwyczaj od 2-4 sesji (50- 120 min.). Czas trwania jest zależny od indywidualnej sytuacji oraz funkcjonowania osoby badanej i może ulec zmianie.

Jaki jest koszt diagnozy?

Koszt diagnozy zależy od ilości spotkań diagnostycznych realizowanych w ramach danego procesu.

Koszt konsultacji 50 min to 160 zł /  90 min. – 230 zł /  120 min. – 290 zł.

Wydanie opinii wraz z zaleceniami jest dodatkowo płatne – koszt 150 zł.

Mamy nadzieję, że opisane poniżej informacje będą dla Ciebie pomocne.

Niemniej jednak, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, z chęcią na nie odpowiedmy. Zadzwoń lub napisz do nas.

Życzymy powodzenia w dbaniu o siebie.