Diagnoza ADHD u dzieci

Na początek – to co najważniejsze w procesie diagnozy?

Profesjonalny, dokładny i etyczny proces diagnozy ADHD u dziecka jest priorytetem, ponieważ umożliwia on określenie odpowiedniej i indywidualnie dopasowanej do potrzeb i możliwości dziecka i rodziny formy wsparcia, a przez to poprawę komfortu życia i rozwoju młodego człowieka oraz jego bliskich.

Z doświadczenia wiemy, że proces diagnozy i spotkanie z psychologiem może budzić pewien niepokój, dlatego kluczowe jest dla nas, aby zarówno dziecko jak, i rodzice podczas diagnozy czuli się bezpiecznie i komfortowo. Stworzenie bezpiecznej, transparentnej, pełnej akceptacji i otwartości atmosfery podczas całego procesu diagnozy jest stanowi podstawę naszej pracy.

Czego możesz się spodziewać podczas konsultacji diagnostycznych? 

Proces diagnostyczny dzieci oraz młodzieży rozpoczyna się wstępnym wywiadem z rodzicami/opiekunami dziecka oraz rozpoznaniem zasobów oraz obszarów do rozwoju w różnych płaszczyznach funkcjonowania dziecka, przebiegu poszczególnych etapów życia, z uwzględnieniem ciąży i porodu oraz sytuacji rodzinnej.

Następnie odbywają się spotkania z dzieckiem/nastolatkiem, celem przeprowadzenia badania i obserwacji psychologicznej. Spotkań z dzieckiem może być kilka, w zależności od tempa nawiązywania relacji terapeutycznej i stosowanych narzędzi diagnostycznych.

W międzyczasie przekazujemy trzy arkusze narzędzia diagnostycznego Conners-3 do samodzielnego wypełnienia przez: 1) dziecko/nastolatka, 2)  rodziców oraz 3) nauczycieli. Prosimy także o przygotowanie wszelkiej dokumentacji mogącej mieć związek z objawami ADHD (dokumentacja z poradni psychologiczno – pedagogicznej, dokumentacja medyczna, przykładowe wytwory artystyczne/szkolne dziecka).

Ważne jest dla nas holistyczne ujęcie funkcjonowania danej osoby, dlatego w ramach procesu diagnostycznego istotne jest także wykluczenie organicznego/somatycznego tła doświadczanych trudności. W odniesieniu do indywidualnej sytuacji dziecka, psycholog może zaproponować wykonanie badań laboratoryjnych lub dodatkowych specjalistycznych konsultacji np. z neurologiem, endokrynologiem, laryngologiem, EEG.

A co dalej?

Diagnoza wieńczona jest wyjaśnieniem otrzymanych wyników, przedstawieniem możliwości terapeutycznych dla dzieci i/lub rodziny, a także oddaniem zaświadczenia o przebytym procesie diagnostycznym. Na wniosek badanego możliwe jest również wydanie pełnej opinii psychologicznej z zaleceniami. W ostatnim kroku kierujemy dziecko/nastolatka do lekarza psychiatry, celem uzyskania rozpoznania medycznego i ewentualnego podjęcia farmakoterapii. 

Jak możesz przygotować się na pierwsze spotkanie?

Pierwsze spotkanie  wymaga przygotowania podstawowych informacji dotyczących procesu rozwoju dziecka w pierwszych etapach życia: przebieg ciąży i porodu, rozwój mowy, motoryki dużej/małej (chodzenie, pisanie), umiejętności szkolne. Pomocne będzie również przyniesienie dotychczasowej dokumentacji medycznej, która może mieć związek z obszarem ADHD. O wszelkich dodatkowych potrzebnych informacjach psycholog będzie informował na bieżąco.

Ile trwa diagnoza ADHD?

Pełny profesjonalny proces diagnostyczny ADHD obejmuje zazwyczaj od 2-4 sesji (50- 120 min.). Czas trwania jest zależny od indywidualnej sytuacji i funkcjonowania osoby badanej.

Jaki jest koszt diagnozy?

Koszt diagnozy zależy od ilości spotkań diagnostycznych realizowanych w ramach danego procesu.

Koszt konsultacji 50 min to 160 zł / 90 min. – 230 zł /  120 min. – 290 zł

Wydanie opinii wraz z zaleceniami jest dodatkowo płatne – koszt 150 zł.

Mamy nadzieję, że opisane poniżej informacje będą dla Ciebie pomocne.

Niemniej jednak, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, z chęcią na nie odpowiedmy. Zadzwoń lub napisz do nas.

Życzymy powodzenia w dbaniu o siebie.