Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia stanowi krótko lub długoterminowy proces, mający na celu pomoc w radzeniu sobie w codziennym funkcjonowaniu.

Praca terapeutyczna poprzedzona jest określonymi celami wskazanymi przez klienta.

Psychoterapia to droga do poznania siebie, poświęcenia sobie czasu na chwilę zatrzymania i zobaczenia gdzie teraz jestem w życiu, jak sobie radzę, jakie mam relacje z najbliższymi, jak mogę się rozwijać i lepiej zadbać o siebie.

Psychoterapia to także forma leczenia osób które borykają się z różnego rodzaju trudnościami, m.in.: depresją, doświadczaniem lęku, niepokoju, zamartwianiem się, atakami paniki, nieradzeniem sobie ze złością, trudnościami w sposobie odżywiania anoreksja jak i objadaniem się, bulimią.

Podstawowe zasady pracy opisane są w kontrakcie terapeutycznym.

Psychoterapeuta ukończył (lub jest w trakcie) co najmniej czteroletniego szkolenia w rekomendowanym ośrodku terapeutycznym.

Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa.