Jak długo trwa psychoterapia?

Każdy proces terapeutyczny jest indywidualny i jego czas trwania jest dopasowany do potrzeb klienta.

Terapia poznawczo-behawioralna jest nurtem, w którym kładzie się nacisk na możliwie krótki czas trwania terapii.

Skuteczność i czas psychoterapii poznawczo – behawioralnej określonych zaburzeń psychicznych została potwierdzona w wielu badaniach naukowych.

Orientacyjny czas psychoterapii m.in.:

lęku panicznego obejmuje około 10–15 sesji
depresji obejmuje około 8 –18 sesji
anoreksji obejmuje około 20 – 25 sesji.

Czas ten może się zmieniać w zależności od złożoności doświadczanych objawów, indywidualnych cech pacjenta i relacji terapeutycznej.