Terapia poznawczo-behawioralna a inne nurty terapii

W psychoterapii istnieje kilka podejść/nurtów mających niezwykle istotny wpływ na dany proces terapeutyczny. Możemy wyróżnić podejeście: psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, gestalt, systemowe. To w jakim nurcie jest prowadzona terapia różnicuje: podejście psychoterapeuty do pacjenta, komunikację, koncentrację na określonym obszarze czasu: przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, skuteczność potwierdzona wynikami badań, czas trwania terapii, narzędzia pracy, koncepcje wyjaśniające określone mechanizmy psychologiczne.

Na tle wymienionych podejść psychoterapię poznawczo-behawioralną cechuje: otwarta oparta na współpracy relacja terapeutyczna, możliwie krótki czas terapii, koncentracja na przyszłości/teraźniejszości, skuteczność potwierdzona badaniami naukowymi.

Więcej o: nurtach w psychoterapii