Formy pomocy

Czasami pomocna może być konsultacja psychologiczna lub diagnostyczna, innym razem psychoterapia lub interwencja kryzysowa. Poniżej znajdziesz opisy poszczególnych form wsparcia. Nie musisz wiedzieć jaka forma jest dla Ciebie najbardziej korzystna. Psycholog na pierwszym spotkaniu z pewnością wskaże określone propozycje. Możesz także skorzystać ze wstępnej bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą, który odpowie na Twoje pytania:
Umów wizytę


Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna stanowi zazwyczaj jednorazowy kontakt z psychologiem mający na celu uzyskanie przez Klienta wsparcia w zakresie określonego problemu. Psycholog wraz z Klientem dokonują analizy rozwiązań określonej sytuacji, tworzą plan działania. Pacjent może także otrzymać określone zalecenia np. w zakresie kompetencji wychowawczych, regulacji emocji, kontaktu z innym specjalistą, psychoterapii lub pogłębionej diagnozy.
Konsultacja psychologiczna stanowi krótkoterminową pomoc psychologiczną; zazwyczaj jest to od jednego do kilku spotkań; czas trwania 50 – 90 min.

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia indywidualna dorosłych stanowi proces wsparcia i pomocy klientowi w rozwiązaniu trudności życiowych. Jest zalecana jako forma leczenia dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne m.in. depresje, nerwice, zaburzenia odżywiania, ale także kierowana jest do osób które pragną zadbać o swój rozwój i bliżej poznać siebie.

Terapia to cykl regularnych spotkań (zazwyczaj 1 raz w tygodniu), poprzedzonych wywiadem.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży to ustalony i prowadzony w porozumieniu z rodzicem cykl regularnych spotkań z dzieckiem. Rozpoczyna się wstępną konsultacją i wywiadem z rodzicem oraz dzieckiem, następnie ustalany jest plan terapii. Jest to forma pomocy dla dzieci borykających się z różnego rodzaju trudnościami wynikającymi z zaburzeń psychicznych (adhd, depresja), kryzysów rozwojowych (lęk separacyjny, kryzys dorastania) oraz sytuacji kryzysowych (rozwód, śmierć, przeprowadzka). W ramach terapii można także pracować nad rozwojem kompetencji wychowawczych.

Terapia to cykl regularnych spotkań (zazwyczaj 1 raz w tygodniu), poprzedzonych wywiadem.

Psychoterapia par i rodzin

Psychoterapia par i rodzin jest formą wsparcia zalecaną dla osób, które przeżywają m.in. różnego rodzaju trudności w związku, problemy wychowawcze lub doświadczają sytuacji kryzysowych. W terapii rodzin zazwyczaj biorą udział wszyscy członkowie danej rodziny (systemu), tak aby każda osoba miała możliwość swobodnego wyrażenia swoich potrzeb. Terapia par pozwala wzajemnie zrozumieć i poznać perspektywę drugiej strony. Dzięki terapii para ma możliwość konstruktywnie rozwiązać pojawiające się w związku trudności. Terapia par zalecana jest dla związków, w których pojawił się problem: niewierności, trudności w wyrażaniu emocji, nadmiernej lojalności wobec rodziny pochodzenia, konfliktów na tle wychowawczym oraz w zakresie podziału obowiązków.

Terapia to cykl regularnych spotkań (zazwyczaj 1 raz w tygodniu), poprzedzonych wywiadem.

Interwencja kryzysowa

Interwencję kryzysową cechuje wielostronne wsparcie osób w kryzysie. Interwencja kryzysowa jest formą pomocy zalecaną dla osób doświadczających kryzysu żałoby, choroby, przemocy, kryzysu związanego z chęcią odebrania życia, rozwodu, wypadku drogowego. W ramach interwencji kryzysowej osoba udziela wsparcia psychologicznego, opracowuje plan działania, wprowadza strategie rozwiązywania problemu oraz kontaktuje się z innymi specjalistami mogącymi pomóc osobie w kryzysie (m.in. prawnik, lekarz).

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna stanowi formę oceny funkcjonowania osoby dorosłej lub dziecka. Jest realizowana za pomocą odpowiednio chronionych i legalnych narzędzi diagnostycznych. Ocena może dotyczyć różnych obszarów m.in. inteligencji, osobowości, więzi w rodzinie, pamięci, rozwoju dziecka. Diagnoza psychologiczna jest przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Kodeksu Etyki Psychologa, może być wykonana wyłącznie przez magistra psychologii.
Koszt diagnozy wynosi 120 zł x ilość konsultacji diagnostycznych +100 zł przygotowanie wyniku diagnozy; w celu doprecyzowania kwoty, prosimy o kontakt telefoniczny, gdyż kwota różni się w zależności od użycia określonej metody.
W ITPB wykorzystywane są m.in. następujące narzędzia:

  • Kwestionariusz zaburzeń osobowości SCID
  • Narzędzia diagnostyczne do pomiaru inteligencji dorosłych i dzieci
  • Kwestionariusz komunikacji małżeńskiej
  • Narzędzia do badania nastroju, lęku, depresji
  • Skala postaw rodzicielskich
  • Narzędzia diagnostyczne do badania zaburzeń rozwoju u dzieci

Coaching

Coaching Indywidualny jest formą wsparcia dedykowaną dla osób pragnących wzmocnić swoje kompetencje w zakresie umiejętności społecznych, lepiej zarządzać swoim czasem, radzić sobie ze stresem, kierować zespołem, współpracować. Coaching stanowi także ofertę dla osób poszukujących swojej ścieżki rozwoju, będących na etapie zmiany zawodowej.
Sesja coachingowa zazwyczaj trwa 90 min., po ustaleniu celów pracy następuje cykl określonej ilości spotkań.

z chęcią odpowiemy na każde pytanie