Formy wsparcia terapeutycznego dla osób z ADHD

Istnieje wiele rodzajów wsparcia osób z ADHD. Poniżej znajdziesz przykładowe formy i obszary pracy, z których możesz skorzystać w ramach pracy ze specjalistami z ITPB.

  1. Sesje psychoedukacyjne dotyczące ADHD – spotkania polegające na wspólnym z psychologiem odkrywaniu niuansów Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Na sesjach poruszane są m.in. tematy związane z różnorodną ekspresją objawów ADHD w zależności od wieku i płci, neurobiologią ADHD, wpływie odżywiania i hormonów płciowych na objawy ADHD. Wyjaśniamy rolę farmakologii, higienicznego stylu życia i aktywności fizycznej, z konkretnymi wskazówkami, opartymi na doniesieniach najnowszych badań naukowych. Odpowiadamy na nurtujące pytania dotyczące indywidualnego funkcjonowania i objawów. Ten sposób oddziaływania może być połączony z indywidualnym treningiem umiejętności radzenia z objawami, zarówno dla młodzieży oraz dorosłych, jak i dla rodziców dzieci z ADHD. 
  1. Trening umiejętności (i funkcji wykonawczych) ADHD dla dorosłych i młodzieży – polega na stworzeniu indywidualnego planu funkcjonowania klienta w różnych obszarach życia (np. szkolnym/zawodowym, relacyjnym, społeczno-emocjonalnym), a następnie na jego podstawie, stworzenia strategii treningu umiejętności, realizowanego na kolejnych sesjach. Czas trwania treningu uzależniony jest od ilości zaplanowanych obszarów treningowych. 
  2. Trening zarządzania objawami dla rodziców dzieci z ADHD – podobnie jak trening umiejętności dla osób dorosłych, polega na stworzeniu indywidualnego planu występujących u dziecka trudności oraz zaprojektowaniu strategii wspierających rodziców w zarządzaniu objawami i zachowaniami dziecka. 
  3. Psychoterapia CBT – dedykowana dorosłym osobom z ADHD, którzy pragną zgłębić sposób swojego funkcjonowania w dłuższym procesie wsparcia w oparciu o założenia terapii poznawczo-behwioralnej (praca w obszarze zmiany przekonań, zachowania). Psychoterapia może być korzystna formą wsparcia dla osób zmagających się dodatkowo z innymi trudnościami np. zaburzeniami osobowości, odżywiania, obsesyjno – kompulsyjnymi, czy somatyzacyjnymi.  
  4. Interwencja kryzysowa dedykowana osobom z ADHD – polega na udzieleniu wsparcia w sytuacji kryzysu. Ze szczególnym uwzględniemie specyfiki objawów ADHD, które mogły mieć znaczenie w doświadczeniu nagłych trudności w obszarze relacyjnym, zawodowym, ekonomicznym, zdrowotnym itp. W ramach interwencji kryzysowej pomagamy w odzyskaniu równowagi psychicznej i poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji, uwzględniając neuroróżnorodność klienta.

W przypadku wątpliwości dotyczących wyboru formy pomocy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail. Nasz koordynator odpowie na Twoje pytania lub zaprosi na wstępną konsultację z naszym specjalistą.