Leczenie nerwic i lęków

Nerwica, fobia, stres, niepokój … i wiele więcej określeń powstało na doświadczanie lęku. Świat obaw, strachu czy zamartwiania się jest wielce zróżnicowany. Często do naszego gabinetu przychodzą osoby z dość mało określonym sformułowaniem „mam nerwicę”. Ale czym ona jest i jak rozpocząć leczenie nerwicy? Jak ją rozumieć skoro jej form jest tak wiele?

A przede wszystkim jak z nią walczyć – czyli na czym polega leczenie nerwic?

Terapia nerwicy (a właściwie terapia zburzeń lękowych) jest bardzo zróżnicowana, ponieważ rodzajów „nerwicy” jest bardzo wiele. W terapii poznawczo – behawioralnej zupełnie inaczej pracujemy z osobą cierpiącą na ataki paniki, lęk społeczny, lęk o zdrowie, PTSD czyli zespół stresu pourazowego, lęk uogólniony (powszechnie objawiający się nieustającym zamartwianiem się). Tym, co łączy wszystkie osoby borykające się z wyżej wymienionymi trudnościami, jest poczucie uwięzienia w świecie LĘKU, choć często ze wszystkich sił pragną unikać sytuacji budzących w nich niepokój.

Osoby szczególnie wrażliwe na doświadczanie lęku z reguły próbują wielu metod, które często tylko maskują nieprzyjemne objawy, a lęk nadal rządzi ich myślami i ciałem.

Terapia poznawczo – behawioralna nerwic

W poznawczo – behawioralnej terapii nerwic szczególnie istotna jest współpraca z Klientem i otwarta postawa terapeuty. Psycholog jasno i przejrzyście przedstawia rozumienie trudności doświadczanych przez Klienta oraz – w oparciu o Jego cele – techniki pracy dedykowane dla danego rodzaju zaburzeń lękowych. Tworzy on przy tym plan uwzględniający leczenie nerwic. W ramach procesu leczenia danego zaburzenia pomagamy Klientom rozpoznawać błędne koła prowadzące do doświadczania lęku, a następnie wspólnie tworzymy strategie mające na celu ich przerywanie i niedopuszczanie do sytuacji, w której spirala lęku ponownie determinuje myśli i jego zachowanie.

Poza koncentracją na sferze myśli istotna jest też redukcja napięcia. Lęk nieodzownie łączy się z nieprzyjemnym objawami w ciele. Dlatego też leczenie lęków uwzględnia techniki oparte na relaksacji i wyciszaniu ciała. Ponieważ każdy człowiek cierpiący na nerwice ma wyjątkowe i niepowtarzalne doświadczenie z tym zaburzeniem, leczenie nerwicy rozpoczynamy od stworzenia planu powrotu do zdrowia pasujący do konkretnej osoby.

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) http://www.apa.org/helpcenter/anxiety.aspx wskazuje terapię poznawczo – behawioralną jako najbardziej skuteczną formę psychoterapii oraz określa jako terapię pierwszego wyboru, w sytuacji gdy osoba cierpi na ataki paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony (zamartwianie się), lęk o zdrowie.

Jeżeli doświadczyłeś nerwicy, wiesz ile cierpienia może ona nieść ze sobą. Gdziekolwiek jesteś na swojej drodze powrotu do zdrowia, z pewnością poszukujesz odpowiedzi na pytania jak ją pokonać. Nie ma jednej odpowiedzi, ani jednej metody leczenia nerwicy, czasami warto po prostu spróbować czegoś innego; zwłaszcza, jeśli dotychczas stosowane metody nie przyniosły oczekiwanych efektów.