Mentoring
dla Psychologów

Grupa mentorska dla psychologów

Jeżeli jesteś młodym psychologiem i dopiero wkraczasz na ścieżkę zawodową lub rozpocząłeś już pracę w miejscu, w którym trudno o merytoryczne wsparcie, zapraszamy do grupy mentorso-superwizyjnej prowadzonej przez dr Natalię Liszewską i Artura Kłosa. Każdy z nas dobrze pamięta jak zaczynał pracę, jak trudno było odnaleźć się w świecie praktyki;  jak dużym wyzwaniem było wykorzystanie wiedzy ze studiów gdy w grę wchodziły określone struktury formalne jednostki, pacjenci wymykający się z klasycznych klasyfikacji zaburzeń, kwestie formalne, prawne, rodzina pacjenta, etyka ….

Motywacją stworzenia tej grupy jest chęć dzielenia się doświadczeniem i wiedzą oraz wzmacnianie więzi i współpracy między specjalistami wkraczającymi w świat psychologii. Struktura spotkań będzie dopasowywana do potrzeb uczestników z pewnością znajdzie się przestrzeń na: rozmowę o konkretnych trudnościach jakie doświadczacie w pracy, prezentowanie określonych technik pracy z klientami, elementy wsparcia w duchu self-compassion, wymianę wiedzy i nawiązanie wzmacniających relacji.

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenia: kontakt@itpb.pl tel. 511 322 117

Koszt: 90 zł za spotkanie

Pobierz ofertę w formacie PDF