O terapii

Obszar zastosowania terapii jest bardzo szeroki, od leczenia zaburzeń psychicznych, wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, aż po rozwój osobisty. Spotkania prowadzone w atmosferze zaufania i akceptacji stwarzają przestrzeń do zatrzymania się i zastanowienie nad tym jakie mam potrzeby, a jakie granice; co jest dla mnie ważne, jak mogę to realizować w swoim życiu.


ODPOWIEDZI NA WAŻNE PYTANIA

Jak pomaga psycholog?

Idąc na konsultację z psychologiem, możesz uzyskać: wsparcie w rozwiązaniu konkretnego problemu, podjęciu trudnej decyzji. pomoc terapeutyczną w radzeniu sobie z m.in. depresją, nerwicą, bezsennością, atakami paniki interwencję psychologiczną w sytuacji kryzysowej: śmierć bliskiej osoby, wypadek, choroba diagnozę i ocenę psychologiczną: inteligencja, rozwój dziecka, osobowość, komunikacja w związku akceptację, zrozumienie, wsparcie, wysłuchanie

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia stanowi krótko lub długoterminowy proces, mający na celu pomoc w radzeniu sobie w codziennym funkcjonowaniu. Praca terapeutyczna poprzedzona jest określonymi celami wskazanymi przez klienta. Psychoterapia to droga do poznania siebie, poświęcenia sobie czasu na chwilę zatrzymania i zobaczenia gdzie teraz jestem w życiu, jak sobie radzę, jakie mam relacje z najbliższymi, jak mogę się rozwijać i lepiej zadbać o siebie. Psychoterapia to także forma leczenia osób które borykają się z różnego rodzaju trudnościami, m.in.: depresją, doświadczaniem lęku, niepokoju, zamartwianiem się, atakami paniki, nieradzeniem sobie ze złością, trudnościami w sposobie odżywiania anoreksja jak i objadaniem się, bulimią. Podstawowe zasady pracy opisane są w kontrakcie terapeutycznym. Psychoterapeuta ukończył (lub jest w trakcie) co najmniej czteroletniego szkolenia w rekomendowanym ośrodku terapeutycznym. Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa.

Psycholog, Psychiatra, Psychoterapeuta – kto jak pomaga?

Psychiatra (lekarz) – głównie pomaga poprzez farmakoterapię. Dobiera odpowiednią formę leczenia farmakologicznego do pacjenta, kontroluje proces leczenia oraz prowadzi przez okres odstawiania leków. Psycholog (mgr psychologii) – udziela konsultacji psychologicznych, wspiera w sytuacjach trudnych. Poprzez wywiad i stosowanie różnego rodzaju testów prowadzi diagnozę stanu funkcjonowania pacjenta Psychoterapeuta – poza 5 letnimi studiami z psychologii ukończył 4 letnie szkolenie w rekomendowanym ośrodku terapeutycznym. Prowadzi proces psychoterapii – rozpoczynający się od diagnozy, poprzez konceptualizację i zakończenie procesu terapeutycznego.

Jak długo trwa psychoterapia?

Każdy proces terapeutyczny jest indywidualny i jego czas trwania jest dopasowany do potrzeb klienta. Terapia poznawczo-behawioralna jest nurtem, w którym kładzie się nacisk na możliwie krótki czas trwania terapii. Skuteczność i czas psychoterapii poznawczo – behawioralnej określonych zaburzeń psychicznych została potwierdzona w wielu badaniach naukowych. Orientacyjny czas psychoterapii m.in.: lęku panicznego obejmuje około 10–15 sesji depresji obejmuje około 8 –18 sesji anoreksji obejmuje około 20 – 25 sesji. Czas ten może się zmieniać w zależności od złożoności doświadczanych objawów, indywidualnych cech pacjenta i relacji terapeutycznej.

Kiedy warto rozpocząć psychoterapię?

Warto skorzystać z konsultacji psychologa jeżeli doświadczasz lub bliska Ci osoba doświadcza m.in.: poczucia cierpienia, smutku, zmęczenia, przygnębienia trudności ze snem, apetytem, libido częstego stanu niepokoju, lęku, martwienia się o siebie lub najbliższych problemów w zakresie odżywiania: objadania się, niejedzenia, częstego nieskutecznego odchudzania wątpliwości na temat swojego stanu zdrowia somatycznego lub psychicznego niezrozumienia ze strony otoczenia częstych wielokrotnych prób radzenia sobie i powracania do starych nawyków uczucia pułapki, zamkniętego koła poczucia że „mam już dość” „ nie daję rady” poczucia bycia nieszanowanym, nieważnym,

Terapia poznawczo-behawioralna a inne nurty terapii

W psychoterapii istnieje kilka podejść/nurtów mających niezwykle istotny wpływ na dany proces terapeutyczny. Możemy wyróżnić podejeście: psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, gestalt, systemowe. To w jakim nurcie jest prowadzona terapia różnicuje: podejście psychoterapeuty do pacjenta, komunikację, koncentrację na określonym obszarze czasu: przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, skuteczność potwierdzona wynikami badań, czas trwania terapii, narzędzia pracy, koncepcje wyjaśniające określone mechanizmy psychologiczne. Na tle wymienionych podejść psychoterapię poznawczo-behawioralną cechuje: otwarta oparta na współpracy relacja terapeutyczna, możliwie krótki czas terapii, koncentracja na przyszłości/teraźniejszości, skuteczność potwierdzona badaniami naukowymi. Więcej o: nurtach w psychoterapii

z chęcią odpowiemy na każde pytanie