Nasi Specjaliści

W pracy kierujemy się Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychologa, stale poddajemy się superwizji.
Ukończyliśmy wykształcenie w rekomendowanych ośrodkach terapeutycznych.
To co nas łączy to nieustanne doskonalenie swoich umiejętności i radość dzielenia się nimi - ponad połowa naszej kadry to wykładowcy akademiccy.
Specjalizujemy się we wszelkiej pomocy terapeutycznej, a w tym proponujemy leczenie depresji.

Oferta & Cennik

Ważne Informacje

Jak pomaga psycholog?

Idąc na konsultację z psychologiem, możesz uzyskać:

 1.    wsparcie w rozwiązaniu konkretnego problemu, podjęciu trudnej decyzji.
 2.    pomoc terapeutyczną w radzeniu sobie z m.in. depresją, nerwicą, bezsennością, atakami paniki
 3.    interwencję psychologiczną w sytuacji kryzysowej: śmierć bliskiej osoby, wypadek, choroba
 4.    diagnozę i ocenę psychologiczną: inteligencja, rozwój dziecka, osobowość, komunikacja w związku
 5.    akceptację, zrozumienie, wsparcie, wysłuchanie
Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia stanowi krótko lub długoterminowy proces, mający na celu pomoc w radzeniu sobie w codziennym funkcjonowaniu.

Praca terapeutyczna poprzedzona jest określonymi celami wskazanymi przez klienta.

Psychoterapia to droga do poznania siebie, poświęcenia sobie czasu na chwilę zatrzymania i zobaczenia gdzie teraz jestem w życiu, jak sobie radzę, jakie mam relacje z najbliższymi, jak mogę się rozwijać i lepiej zadbać o siebie.

Psychoterapia to także forma leczenia osób które borykają się z różnego rodzaju trudnościami, m.in.: depresją, doświadczaniem lęku, niepokoju, zamartwianiem się, atakami paniki, nieradzeniem sobie ze złością, trudnościami w sposobie odżywiania anoreksja jak i objadaniem się, bulimią.

Podstawowe zasady pracy opisane są w kontrakcie terapeutycznym.

Psychoterapeuta ukończył (lub jest w trakcie) co najmniej czteroletniego szkolenia w rekomendowanym ośrodku terapeutycznym.

Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa.

Jak długo trwa psychoterapia?

Każdy proces terapeutyczny jest indywidualny i jego czas trwania jest dopasowany do potrzeb klienta.  

Terapia poznawczo-behawioralna jest nurtem, w którym kładzie się nacisk na możliwie krótki czas trwania terapii.

Skuteczność i czas psychoterapii poznawczo – behawioralnej określonych zaburzeń psychicznych została potwierdzona w wielu badaniach naukowych.

Orientacyjny czas psychoterapii m.in.:

 • lęku panicznego obejmuje około 10–15 sesji
 • depresji obejmuje około 8 –18 sesji
 • anoreksji obejmuje około 20 – 25 sesji.

 

Czas ten może się zmieniać w zależności od złożoności doświadczanych objawów, indywidualnych cech pacjenta i relacji terapeutycznej.

Psycholog, Psychiatra, Psychoterapeuta - kto jak pomaga?

Psychiatra (lekarz) – głównie pomaga poprzez farmakoterapię. Dobiera odpowiednią formę leczenia farmakologicznego do pacjenta, kontroluje proces leczenia oraz prowadzi przez okres odstawiania leków.

Psycholog (mgr psychologii) – udziela konsultacji psychologicznych, wspiera w sytuacjach trudnych. Poprzez wywiad i stosowanie różnego rodzaju testów prowadzi diagnozę stanu funkcjonowania pacjenta

Psychoterapeuta – poza 5 letnimi studiami z psychologii ukończył 4 letnie szkolenie w rekomendowanym ośrodku terapeutycznym. Prowadzi proces psychoterapii – rozpoczynający się od diagnozy, poprzez konceptualizację i zakończenie procesu terapeutycznego.

Kiedy warto rozpocząć psychoterapię?

Warto skorzystać z konsultacji psychologa jeżeli doświadczasz lub bliska Ci osoba doświadcza m.in.:

 • poczucia cierpienia, smutku, zmęczenia, przygnębienia
 • trudności ze snem, apetytem, libido
 • częstego stanu niepokoju, lęku, martwienia się o siebie lub najbliższych
 • problemów w zakresie odżywiania: objadania się, niejedzenia, częstego nieskutecznego odchudzania
 • wątpliwości na temat swojego stanu zdrowia somatycznego lub psychicznego  
 • niezrozumienia ze strony otoczenia
 • częstych wielokrotnych prób radzenia sobie i powracania do starych nawyków
 • uczucia pułapki, zamkniętego koła
 • poczucia że „mam już dość” „ nie daję rady”
 • poczucia bycia nieszanowanym, nieważnym,
Terapia poznawczo-behawioralna a inne nurty terapii

W psychoterapii istnieje kilka podejść/nurtów mających niezwykle istotny wpływ na dany proces terapeutyczny. Możemy wyróżnić podejeście: psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, gestalt, systemowe. To w jakim nurcie jest prowadzona terapia różnicuje: podejście psychoterapeuty do pacjenta, komunikację, koncentrację na określonym obszarze czasu: przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, skuteczność potwierdzona wynikami badań, czas trwania terapii, narzędzia pracy, koncepcje wyjaśniające określone mechanizmy psychologiczne.

Na tle wymienionych podejść psychoterapię poznawczo-behawioralną cechuje: otwarta oparta na współpracy relacja terapeutyczna, możliwie krótki czas terapii, koncentracja na przyszłości/teraźniejszości, skuteczność potwierdzona badaniami naukowymi.

Więcej o: nurtach w psychoterapii

Kontakt

Skontaktuj się z nami:

kontakt@itpb.pl

Rejestracja telefoniczna:

pon - pt: 12.00 - 20.00
tel: 511 322 117

Nasze gabinety:

Wrocław: ul. Piłsudskiego 99/1

Oleśnica: ul. Lwowska 23, piętro I, gab. 1, wejście od ul. Krzywoustego