dr Joanna Dudek

Ogólne informacje

Jest absolwentką psychologii (mgr, Uniwersytet Warszawski, 2007) i dietetyki (lic., Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2010) oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (tytuł doktora nauk społecznych, 2017). W ramach badań doktorskich zajmowała się uwarunkowaniami jakości życia kobiet przewlekle chorych.

Ukończyła 2-letnie Studium Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing, certyfikat Terapeuty Motywującego nr 23), szkolenie dla trenerów Dialogu Motywującego (Kraków, 2013) oraz 4-letnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat CTPB nr 3). Brała również udział w licznych szkoleniach z terapii akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) i psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP-Functional Analytic Psychotherapy).

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę psychoterapeutyczną jak i prowadzenie warsztatów i szkoleń. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej oraz Association for Contextual Behavioral Science.