Olga Olszewska

Ogólne informacje

terapeuta uzależnień

absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista psychiatrą oraz psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany  psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr 191), oraz certyfikowany terapeuta motywujący (nr 8) Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Należy do międzynarodowego stowarzyszenia trenerów DM Motivational Interviewing Network of Trainers. Prowadzi superwizje w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej i Dialogu Motywującego oraz szkolenia w tych obszarach i szeroko pojętego zdrowia psychicznego.