Magdalena Tylko

Ogólne informacje

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 544). Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej i Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej , Association for Contextual Behavioral Science oraz  jednym z założycieli  Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Pracowała w zespole terapeutów prowadzących terapię osób z PTSD w ramach programu naukowo badawczego TRAKT  realizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego