Na początek – to co najważniejsze w procesie diagnozy?

Profesjonalny, dokładny i etyczny proces diagnozy ADHD u dziecka jest priorytetem, ponieważ umożliwia on określenie odpowiedniej i indywidualnie dopasowanej do potrzeb i możliwości dziecka i rodziny formy wsparcia, a przez to poprawę komfortu życia i rozwoju młodego człowieka oraz jego bliskich.

Z doświadczenia wiemy, że proces diagnozy i spotkanie z psychologiem może budzić pewien niepokój, dlatego kluczowe jest dla nas, aby zarówno dziecko jak, i rodzice podczas diagnozy czuli się bezpiecznie i komfortowo. Stworzenie bezpiecznej, transparentnej, pełnej akceptacji i otwartości atmosfery podczas całego procesu diagnozy jest stanowi podstawę naszej pracy.

Czego możesz się spodziewać podczas konsultacji diagnostycznych? 

Proces diagnostyczny dzieci oraz młodzieży rozpoczyna się wstępnym wywiadem z rodzicami/opiekunami dziecka oraz rozpoznaniem zasobów oraz obszarów do rozwoju w różnych płaszczyznach funkcjonowania dziecka, przebiegu poszczególnych etapów życia, z uwzględnieniem ciąży i porodu oraz sytuacji rodzinnej.

Następnie odbywają się spotkania z dzieckiem/nastolatkiem, celem przeprowadzenia badania i obserwacji psychologicznej. Spotkań z dzieckiem może być kilka, w zależności od tempa nawiązywania relacji terapeutycznej i stosowanych narzędzi diagnostycznych.

W międzyczasie przekazujemy trzy arkusze narzędzia diagnostycznego Conners-3 do samodzielnego wypełnienia przez: 1) dziecko/nastolatka, 2)  rodziców oraz 3) nauczycieli. Prosimy także o przygotowanie wszelkiej dokumentacji mogącej mieć związek z objawami ADHD (dokumentacja z poradni psychologiczno – pedagogicznej, dokumentacja medyczna, przykładowe wytwory artystyczne/szkolne dziecka).

Ważne jest dla nas holistyczne ujęcie funkcjonowania danej osoby, dlatego w ramach procesu diagnostycznego istotne jest także wykluczenie organicznego/somatycznego tła doświadczanych trudności. W odniesieniu do indywidualnej sytuacji dziecka, psycholog może zaproponować wykonanie badań laboratoryjnych lub dodatkowych specjalistycznych konsultacji np. z neurologiem, endokrynologiem, laryngologiem, EEG.

A co dalej?

Diagnoza wieńczona jest wyjaśnieniem otrzymanych wyników, przedstawieniem możliwości terapeutycznych dla dzieci i/lub rodziny, a także oddaniem zaświadczenia o przebytym procesie diagnostycznym. Na wniosek badanego możliwe jest również wydanie pełnej opinii psychologicznej z zaleceniami. W ostatnim kroku kierujemy dziecko/nastolatka do lekarza psychiatry, celem uzyskania rozpoznania medycznego i ewentualnego podjęcia farmakoterapii. 

Jak możesz przygotować się na pierwsze spotkanie?

Pierwsze spotkanie  wymaga przygotowania podstawowych informacji dotyczących procesu rozwoju dziecka w pierwszych etapach życia: przebieg ciąży i porodu, rozwój mowy, motoryki dużej/małej (chodzenie, pisanie), umiejętności szkolne. Pomocne będzie również przyniesienie dotychczasowej dokumentacji medycznej, która może mieć związek z obszarem ADHD. O wszelkich dodatkowych potrzebnych informacjach psycholog będzie informował na bieżąco.

Ile trwa diagnoza ADHD?

Pełny profesjonalny proces diagnostyczny ADHD obejmuje zazwyczaj od 2-4 sesji (50- 120 min.). Czas trwania jest zależny od indywidualnej sytuacji i funkcjonowania osoby badanej.

Jaki jest koszt diagnozy?

Koszt diagnozy zależy od ilości spotkań diagnostycznych realizowanych w ramach danego procesu.

Koszt konsultacji 50 min to 160 zł / 90 min. – 230 zł /  120 min. – 290 zł

Wydanie opinii wraz z zaleceniami jest dodatkowo płatne – koszt 150 zł.

Mamy nadzieję, że opisane poniżej informacje będą dla Ciebie pomocne.

Niemniej jednak, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, z chęcią na nie odpowiedmy. Zadzwoń lub napisz do nas.

Życzymy powodzenia w dbaniu o siebie.

Na początek – to co najważniejsze w procesie diagnozy?

Profesjonalny, dokładny i etyczny proces diagnozy ADHD jest priorytetem, ponieważ umożliwia określenie odpowiedniej i indywidualnie dopasowanej do potrzeb danej osoby formy wsparcia, a przez to poprawę komfortu życia.

Z doświadczenia wiemy, że proces diagnozy i spotkanie z psychologiem może budzić pewien niepokój, dlatego kluczowe jest dla nas, aby klient podczas diagnozy czuł się bezpiecznie i komfortowo.  Stworzenie bezpiecznej, transparentnej, pełnej akceptacji i otwartości atmosfery podczas całego procesu diagnozy jest dla nas priorytetem.

Czego możesz się spodziewać podczas konsultacji diagnostycznych? 

W pierwszym etapie diagnozy psycholog przeprowadza obszerny wywiad kliniczny, który stanowi tło do poznania funkcjonowania osoby badanej w różnych kontekstach i na przestrzeni lat.

W procesie diagnozy dorosłych używany jest ustrukturyzowany wywiad kliniczny DIVA-5 oraz przeprowadzana jest pełna diagnostyka różnicowa (czyli określenie znaczenia innych potencjalnych współwystępujących trudności, zaburzeń).

W niektórych przypadkach, celem poszerzenia wywiadu, do diagnozy zapraszamy również bliskich np. rodziców, partnera/kę osoby badanej. Oczywiście taka sytuacja ma miejsce, gdy istnieje taka możliwość i gdy jest uzasadniona klinicznie (np. znaczne luki w pamięci) oraz gdy klient wyraża na to zgodę.  

Ważne jest dla nas holistyczne ujęcie funkcjonowania danej osoby, dlatego w ramach procesu diagnostycznego istotne jest także wykluczenie organicznego/somatycznego tła doświadczanych trudności. W odniesieniu do indywidualnej sytuacji klienta, psycholog może poprosić o dostarczenie dokumentacji medycznej mogącej mieć związek z objawami ADHD lub zaproponować wykonanie badań laboratoryjnych lub dodatkowych specjalistycznych konsultacji np. z neurologiem.

A co dalej?

Diagnoza wieńczona jest wyjaśnieniem otrzymanych wyników, przedstawieniem możliwości terapeutycznych, a także oddaniem zaświadczenia o przebytym procesie diagnostycznym. Na wniosek badanego możliwe jest również wydanie pełnej opinii psychologicznej z zaleceniami. W ostatnim kroku kierujemy daną osobę do lekarza psychiatry, celem uzyskania rozpoznania medycznego i ewentualnego podjęcia farmakoterapii. 

Jak możesz przygotować się na pierwsze spotkanie?

Pierwsze spotkanie nie wymaga szczególnego przygotowania. To co może być pomocne, to przyniesienie dotychczasowej dokumentacji medycznej, która może mieć związek z obszarem ADHD, a także określenie najbardziej utrudniających funkcjonowanie objawów. O wszelkich dodatkowych potrzebnych informacjach psycholog będzie na bieżąco informował.

Ile trwa diagnoza ADHD?

Pełny profesjonalny proces diagnostyczny ADHD obejmuje zazwyczaj od 2-4 sesji (50- 120 min.). Czas trwania jest zależny od indywidualnej sytuacji oraz funkcjonowania osoby badanej i może ulec zmianie.

Jaki jest koszt diagnozy?

Koszt diagnozy zależy od ilości spotkań diagnostycznych realizowanych w ramach danego procesu.

Koszt konsultacji 50 min to 160 zł /  90 min. – 230 zł /  120 min. – 290 zł.

Wydanie opinii wraz z zaleceniami jest dodatkowo płatne – koszt 150 zł.

Mamy nadzieję, że opisane poniżej informacje będą dla Ciebie pomocne.

Niemniej jednak, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, z chęcią na nie odpowiedmy. Zadzwoń lub napisz do nas.

Życzymy powodzenia w dbaniu o siebie.

Skoro tutaj jesteś najprawdopodobniej istotne jest dla Ciebie Twoje zdrowie lub Twoich bliskich. Celem Poradni ADHD jest zapewnienie profesjonalnego, etycznego i dopasowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia osobom dorosłym, dzieciom, nastolatkom z ADHD lub podejrzewających ten zespół u siebie lub swoich bliskich.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

Mamy nadzieję, że opisane poniżej informacje będą dla Ciebie pomocne.

Niemniej jednak, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, z chęcią na nie odpowiedmy. Zadzwoń lub napisz do nas.

Życzymy powodzenia w dbaniu o siebie.

Diagnoza dorosłych

Diagnoza dzieci

Formy pomocy

Poniżej znajdziesz artykuły oraz materiały dotyczące ADHD.

ADHD
u dziewczynek i kobiet

Gdybyśmy zapytali przypadkową osobę na ulicy w jaki sposób wyobraża sobie ADHD, to zapewne usłyszelibyśmy o “niegrzecznym” chłopcu w podstawówce, który przeszkadza na lekcjach i biega wokół stołu z nożyczkami w rękach…

Czy ADHD istnieje?
Czy można z niego wyrosnąć?

ADHD istnieje i nie znika. Nie wyrasta się z niego – oczywiście w drodze rozwoju można nauczyć się określonych umiejętności, które ułatwiają funkcjonowanie. Mitem jest także anegdota, że “twórca/ojciec” ADHD na łożu śmierci przyznał się do ‘wymyślenia’ tego zaburzenia… 

ADHD u dorosłych – czy mnie to dotyczy? Najczęstsze zachowania. 

Przykłady najczęstszych zachowań:
– gadatliwość, rozwlekanie się w opowieściach, trudności z dotarciem do sedna; zbyt głośne mówienie, wyrywanie się do odpowiedzi 
– błądzenie myślami, niespokojny umysł, marzenia na jawie; ciągłe uczucie niepokoju…

Przedstawiamy Wam Krasnalicę AKCEPTACJĘ, która zamieszkała na ul. Parkowej 42. 

Czy kryje się za nią jakaś ciekawa historia?

Zbliżała się 5 rocznica powstania Instytutu Terapii Poznawczo Behawioralnej we Wrocławiu, czyli miejsca stworzonego w trosce o  „wewnętrzne dobro” człowieka. Pomyślałam, że cudownie byłoby wyjść z tą ideą na zewnątrz (dosłownie i w przenośni).  I tak Akceptacja pokazuje jak ważne jest dbanie o siebie, o swoje wnętrze, emocje, zdrowie psychiczne. W procesie psychoterapii wiele osób doświadcza rozwoju, przełomu, zmiany – często także poprzez akceptację, a przede wszystkim samoakceptację. 

Co prezentuje i skąd się wziął pomysł?

Akceptacja w świecie swoich  wrocławskich krasnoludkowych znajomych: 

  • przypomina o roli zdrowia psychicznego 
  • normalizuje korzystanie z psychoterapii 
  • zachęca do dbania o siebie, self-love, self-care 

Akceptacja wnosi do świata wiele miłości, życzliwości i akceptacji. Przytulając siebie pokazuje nam, że samoakceptacja, samoutulenie jest szczególnie ważne w czasach, gdy z każdej strony słyszymy, że powinniśmy więcej, bardziej, szybciej.   

Wykonawczynią Krasnalicy jest Pani Marlena Zakrzewska z firmy Biały Kot

Zapraszamy do udziału w Treningach Umiejętności w podejściu DBT w formie online i stacjonarnej we Wrocławiu.
Otwarty nabór do grup. Treningi rozpoczną się w I kwartale 2023 roku. Zapraszamy do zapisów.

Więcej informacji o samym treningu i prowadzących:

PRZEJDŹ DO OFERTY